AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

180 rekomendacji dla Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ

W ramach zakończonego dziś Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ polski rząd przyjął ponad 140 rekomendacji z zakresu ochrony praworządności, przeciwdziałania dyskryminacji i wolności słowa.

Demokratyczne państwo prawne

Polska przechodziła procedurę Powszechnego Przeglądu Okresowego po raz trzeci. To, co odróżniało tę edycję od poprzednich to rekomendacje dotyczące ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Jednym z tematów, któremu poświęcono najwięcej uwagi w rekomendacjach był trwający kryzys konstytucyjny i niezależność sądownictwa. Polski rząd przyjął te rekomendacje, ale jednocześnie wskazywał, że wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania m.in. Trybunału Konstytucyjnego były wprowadzone przy uwzględnieniu opinii Komisji Weneckiej oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Wolność mediów

Polski rząd przyjął również rekomendacje dotyczące ochrony wolności słowa i informacji w mediach publicznych. Jednocześnie rząd deklarował, że „nie ma żadnego wpływu na materiały i informacje przekazywane w mediach publicznych”.

Podobne stwierdzenia zostały zawarte w raporcie rządu przedstawionym Radzie Praw Człowieka na początku tego roku. Wtedy rząd wskazywał, że „wolność wypowiedzi i wolność środków masowego przekazu są jednymi z podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP. Obecnie rozważane są dalsze prace nad zwiększeniem pluralizmu mediów i zapewnieniem większego dostępu do środków masowego przekazu”. W raporcie nie uwzględniono jednak informacji o liczbie dziennikarzy zwolnionych z publicznych mediów od stycznia 2016 r., ani nie doprecyzowano kształtu planowanych reform.

Dyskryminacja

Jednym z kluczowych wątków przewijających się w rekomendacjach dla Polski była kwestia zwalczania dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Rząd nie przyjął rekomendacji zalecających ponowne utworzenie Rady ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, twierdząc, że kompetencje rady zostały przejęte przez inne organy administracji.

Z kolei jednak jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw z nienawiści, rząd przyjął rekomendacje zalecające rozszerzenie karalności katalogu przestępstw nienawiści, również na te które motywowane są homofobią i transfobią.

Rząd przyjął również rekomendacje dotyczące kontynuowania polityk w zakresie praw osób z niepełnosprawnością oraz wdrożenia wyroków ETPC dotyczących dostępu do abrocji.

Wystąpienie HFPC

W trakcie dzisiejszej sesji HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym zwracała uwagę na wciąż trwający kryzys konstytucyjny, zagrożenia dla niezależności mediów oraz kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego.

„Wyrażamy nadzieję, że przyjęte rekomendacje zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone przez polski rząd. Jednocześnie jednak wyrażamy zaniepokojenie w związku z trwającym od ponad półtora roku kryzysem praworządności w Polsce” – czytamy w stanowisku HFPC.

Stanowisko HFPC (w języku angielskim) dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi