AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

21 marca – Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

W Polsce od kliku lat widoczny jest wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią, między innymi na podstawie danych gromadzonych przez Prokuraturę Krajową. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rasistowskie akty agresji są odnotowywane przez organy ścigania – wiele z nich nie jest nigdy zgłaszanych na policję, a część z nich kwalifikuje się jako przestępstwa pospolite.

Ksenofobia na fali

Największą grupę przestępstw z nienawiści stanowią te popełniane za pośrednictwem internetu, jednak  raport Prokuratury Krajowej za I. połowę 2017 roku dowodzi, że zwiększa się liczba przestępstw popełnianych z użyciem przemocy.

Z danych za ostatnie dwa lata wynika, że agresja o podłożu rasistowskim  najczęściej skierowana jest do osób wywodzących się z kręgu kultury muzułmańskiej oraz Ukraińców. Niewątpliwie jest to pokłosie burzliwej, bardzo często ksenofobicznej w swoim wydźwięku, dyskusji publicznej na temat napływu uchodźców do Europy i udziału Polski w programie relokacji, która miała miejsce w 2015 roku. W rezultacie tej dyskusji znacząco spadło poparcie społeczne dla idei przyjmowania uchodźców z terenów objętych konfliktem – od grudnia 2015 roku do października 2017 roku odsetek Polaków sprzeciwiających się przyjmowaniu uchodźców wzrósł trzykrotnie (z 21% do 63 %). Negatywnie zmienił się też deklarowany stosunek Polaków do innych narodów, co pokazują coroczne badania prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W ostatnich tygodniach debata publiczna wokół nowelizacji ustawy o IPN przyniosła ze sobą lawinowy wzrost wypowiedzi o charakterze antysemickim.

Granica otwarta dla tych, którzy się opłacają

Mimo przyjętych zobowiązań Polska nie przyjęła uchodźców w ramach unijnego programu relokacji. Blokowana jest także możliwość składnia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na wschodniej granicy Polski. Jednocześnie jednak liczba cudzoziemców przebywających w Polsce z roku na rok wzrasta. Obecnie 333 627 osób ma pozwolenie na pobyt w Polsce. Dla porównania, w 2017 roku liczba ta wyniosła 322 067, a w 2016 – 246 693 osoby. Dane te dotyczą tylko tych cudzoziemców, którzy posiadają karty pobytu, jednak wiele osób przebywa w Polsce na podstawie wiz. Według szacunków polskie służby konsularne wydają ich rocznie ponad milion. Zdecydowana większość cudzoziemców przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych. Narodowy Bank Polski wylicza, że cudzoziemscy pracownicy stanowią już ok 5-6% siły roboczej w Polsce. Pochodzą oni przede wszystkim z Ukrainy, ale także bardziej odległych krajów, takich jak Indie, Bangladesz czy Nepal.

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy: od luki płacowej po handel ludźmi

Pracujący w Polsce cudzoziemcy są narażeni na dyskryminację i wykorzystanie pracownicze. Dyskryminacja przejawia się przede wszystkim w oferowaniu cudzoziemcom niższych wynagrodzeń oraz gorszych warunków pracy. Według analiz prowadzonych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego luka płacowa między obywatelami polskimi a imigrantami działającymi na terenie aglomeracji warszawskiej wynosi około 30%. W przypadku mniejszych miejscowości dysproporcja jest mniejsza – ok. 15%. Jeżeli chodzi o gorsze warunki zatrudnienia, to jest to przede wszystkim praca w szarej strefie, w oparciu o umowy cywilnoprawne w miejsce umowy o pracę, praca w godzinach nocnych lub też delegowanie cudzoziemców do wykonywania najbardziej uciążliwych czynności. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują też inne nadużycia popełnione przez pracodawców wobec pracowników zagranicznych: nieprzestrzeganie godzin pracy, brak zapłaty za nadgodziny, nieprzyznawanie urlopów. Wśród migrantów powszechna jest także praca poniżej posiadanych kwalifikacji.

Cudzoziemcy nierzadko padają ofiarami nieuczciwych pracodawców lub pośredników pracy. Oszustwa polegają na niewypłacaniu wynagrodzeń lub nieuprawnionym pomniejszaniu zarobków o kwoty stanowiące koszty zatrudnienia lub zakwaterowanie cudzoziemskiego pracownika. W skrajnych przypadkach relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami lub agencjami pośredniczącymi w zatrudnieniu przybierają charakter handlu ludźmi.

Rząd nieskory do pracy, a i narzędzia zawodzą

W naszej opinii obecny rząd nie przywiązuje wagi do problemu wzrastającej przemocy na tle rasowym ani do kwestii dyskryminacji. Władze centralne, w tym prezydent, premier i minister spraw wewnętrznych i administracji nie reagują odpowiednio na powtarzające się napaści na tle narodowościowym. Istniejące prawo antydyskryminacyjne jest powszechnie krytykowane jako nieefektywne, wątpliwości budzi też skuteczność przepisów mających zapobiegać propagowaniu nienawiści na tle rasowym, narodowym i religijnym. Mimo obowiązków wynikających ustawy
z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie opracowano Krajowego Planu Równego Traktowania (poprzedni zakończył się w 2016 roku).

HFPC przygotowała również analizę dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce do raportu Europejskiej Sieci Przeciwko Rasizmowi (ENAR) Racism & Discrimination in Employment in Europe 2013-2017 .

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi