AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Apel w sprawie traktowania Alesia Bialackiego w kolonii karnej

HFPC zwróciła się z apelem do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza oraz do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie warunków oraz sposobu traktowania Alesia Bialackiego, białoruskiego obrońcy praw człowieka, szefa Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, Wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. 

Aleś Bialacki

Aleś Bialacki

Aleś Bielacki został skazany w listopadzie 2011 r. na karę 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym reżimie i konfiskatę mienia za rzekome ukrywanie dochodów. Podstawą oskarżenia były uzyskane od polskich i litewskich władz dane kont bankowych, na które wpływały pieniądze na działanie organizacji. Karę pozbawienia wolności Aleś Bialacki odbywa w kolonii karnej nr 2 w Bobrujsku.

Z listów skierowanych przez opozycjonistę do współpracownika Valentina Stefanowicza  wynika, że Aleś Bialacki jest prześladowany przez władze kolonii. W ciągu ostatniego półrocza otrzymał trzy nagany. Pierwszą w styczniu 2012 r. zaraz po rozpoczęciu wykonywania kary – za nieregulaminowe obuwie, drugą w maju 2012 r. za przebywanie w miejscu pracy bez odpowiedniej naszywki, a trzecią na początku czerwca 2012 r., kiedy rzekomo został przyłapany na spaniu w miejscu pracy.

Ponadto, Aleś Bialacki w listach do V. Stefanowicza poinformował o wymierzonej mu karze – zmniejszeniu wielkości paczek żywnościowych z 30 do 15 kg i cofnięciu pozwolenia na otrzymywanie dodatkowo 5 kg warzyw i owoców. Jak wskazał w liście ograniczono mu możliwość spotkań długoterminowych, do których więzień ma prawo trzy razy do roku, zamiast ustawowych trzech dni dostał jeden. Ograniczono mu również prawo do otrzymywania przekazów pieniężnych, z 500 tys. rubli (ok. 200 zł) do 100 tys. rubli (ok. 40 zł) miesięcznie.

Działania dyrekcji kolonii, wskazują jednoznacznie na wolę nadania Alesiowi Bialackiemu statusu „więźnia złośliwie naruszającego reżim kolonii”, po to by pozbawić go prawa do amnestii. W białoruskim parlamencie trwają obecnie prace nad ustawą o amnestii, z proponowanych regulacji wynika jednak, że nie obejmą one więźniów politycznych. W tym zakresie ustawa amnestyjna wskazuje artykuły z białoruskiego Kodeksu karnego stanowiące podstawę odmowy. Są wśród nich m.in. „grupowe działania naruszające porządek społeczny” czy „obraza prezydenta”. Nie mogą skorzystać z amnestii także skazani, którzy naruszają reżim w kolonii karnej lub którzy nie uznali swojej winy i nie rozpoczęli procesu resocjalizacji. W związku z taką regulacją Aleś Bialacki nie będzie miał prawdopodobnie szans na skorzystanie z uwolnienia lub skrócenia wyroku.

Zdaniem HFPC, takie działania powinny być odczytywane jako jednoznaczna polityczna reperkusja za wieloletnie działania Alesia Bialackiego na rzecz praw człowieka i demokracji. Białoruscy obrońcy praw człowieka żądają zakończenia tych nieuzasadnionych represji, a przede wszystkim uwolnienia jego i wszystkich więźniów politycznych w Białorusi. Działania władz kolonii karnej powinny sprzeczne są z art. 10 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ (którym Białoruś jest związana), Podstawowych zasad traktowania osadzonych (Basic Principles for the Treatment of Prisoners) z 14 grudnia 1990 r. oraz z art. 6, 30 i 37 Wzorcowych Reguł Minimum Postępowania z Więźniami z 1984 r.

HFPC zwróciła się z prośbą do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie rezolucji potępiającej działania władz białoruskich. Rezolucja taka mogłaby być przyjęta na kolejnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowanej na dzień 5-8 lipca 2012 r. Z kolei Europejska Służba Działań Zewnętrznych została poproszona o podjęcie zabiegów dyplomatycznych mających na celu poprawienie traktowania więźniów politycznych w Białorusi, w szczególności Alesia Bialakciego.

W kwietniu 2012 r. Aleś Bialacki został oficjalnym kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi