AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Czy TK wyprzedzi TSUE?

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości ma ogłosić wyrok w sprawie z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. KRS podnosi nie tylko kwestię powoływania swoich członków, ale również wnioskuje o m.in. uznanie za niezgodne z Konstytucją możliwości odwołania się od jej decyzji do sądów. Wyrok TK może zaważyć na losach postępowania w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy dotyczących m.in. nowych Izb Sądu Najwyższego i kompetencji nowej KRS w zakresie wskazywania sędziów na stanowiska w tych Izbach.

Wniosek KRS

W swoim wniosku KRS wnosi o zbadanie konstytucyjności przepisów kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o KRS z 2017 r. Nowelizacja zmieniła m.in. tryb wyboru sędziów-członków KRS. Do czasu nowelizacji swoich przedstawicieli w Radzie sędziowie wybierali sami, po zmianach jednak to Sejm większością 3/5 głosów wybiera sędziów zasiadających w Radzie. Proces wyboru nowych sędziów-członków KRS został zbojkotowany przez największe stowarzyszenia sędziowskie i nie odbył się bez kontrowersji (m.in. listy osób popierających kandydatów do KRS do tej pory nie zostały ujawnione). W swoim wniosku do TK, KRS wnosi o zbadanie, czy taki tryb wyborów członków Rady jest zgodny z Konstytucją.

Jednak sam wniosek KRS idzie dalej i dotyczy również innych aspektów działalności Rady, w tym także mianowania sędziów. W swoim wniosku, KRS podnosi, że tryb odwołania od decyzji Rady dotyczący mianowania sędziów jest niezgodny z Konstytucją. Ma to niewątpliwie związek z odwołaniami m.in. tych sędziów, którzy w sierpniu 2018 r. nie otrzymali pozytywnej rekomendacji Rady na stanowisko sędziego i odwołali się od tych decyzji do NSA i SN.

Wyrok TK

Decyzja TK zostanie ogłoszona na pięć dni przed planowaną rozprawą w Trybunale Sprawiedliwości UE. W pięcioosobowym składzie TK orzekać będzie osoba wybrana na stanowisko już zajęte, co może skutkować za uznanie tego orzeczenia za nieistniejące. Wyrok, w którym TK, uznaje za niezgodne z Konstytucją przepisy regulujące możliwość odwołania się od decyzji Rady do sądu może mieć wpływ na umorzenie postępowań, w których SN i NSA zadały pytania prejudycjalne.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opracowanie dotyczące wniosku KRS i potencjalnych skutków wyroku TK. Opracowanie (w języku angielskim) dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi