AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Czy wymóg zdania matury z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością jest zgodny z Konstytucją?

HFPC skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego obowiązku zdania egzaminu maturalnego z matematyki przez osoby z niepełnosprawnością.


Obecnie, aby zdać egzamin maturalny i uzyskać świadectwo dojrzałości niezbędne jest uzyskanie 30% punktów z egzaminu z matematyki. Spełnienie tego warunku może być nieosiągalne dla osób, które z uwagi na niepełnosprawność lub dyskalkulię doświadczają zaburzeń myślenia matematycznego. Przy czym zaburzenia te nie stanowią w rzeczywistości bariery dla podjęcia kształcenia w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z matematyką, jak np. na kierunkach filologicznych lub artystycznych. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wprowadzają żadnych wyjątków, które mogłyby mieć zastosowanie w tych szczególnych sytuacjach.

„W naszej ocenie przepisy te nienależycie chronią prawa osób z niepełnosprawnościami w zakresie zagwarantowania im  prawa do nauki i dostępu do wykształcenia jak również nie przewidują właściwych dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na konsekwencje niepełnosprawności nie są w stanie zdać wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych” – czytamy w wystąpieniu.

W piśmie podkreślono, że zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do nauki, a władze państwa zobowiązane są do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Ponadto Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami nakłada na państwa obowiązek zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnienie dostępu powinno odbyć się m.in. przez wprowadzenie racjonalnych usprawnień.

„Należy rozważyć, czy obecne przepisy dotyczące zdawania egzaminu maturalnego i dostosowań, które mogą być zastosowane względem osób z niepełnosprawnościami podczas przebiegu egzaminów, w sposób należyty respektują wyrażone w art. 24 Konwencji i art. 70 Konstytucji RP prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji” – zaapelowała HFPC w piśmie.

Pismo do RPO można znaleźć tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi