AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Drugie uzupełniające wnioski do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom ONZ – 2015 r.

Amnesty International i Koalicja Przeciwko Torturom w Tadżykistanie przesłały informacje uzupełniające do rządowego raportu kontrolnego Tadżykistanu z 2014 r. (CAT/C/TJK/CO/2) do uwag końcowych Komitetu Przeciwko Torturom.

Dokument jest uzupełnieniem informacji przesłanych przez Amnesty International i Koalicję Przeciwko Torturom w Tadżykistanie w związku z 49 sesją Komitetu Przeciwko Torturom ONZ w listopadzie 2012 r. i kwietniu 2014 r. i powinny one być rozpatrywane łącznie.

Głównymi problemami zasygnalizowanymi w raporcie jest brak podstawowych gwarancji prawnych, problem z prowadzeniem szybkich, obiektywnych i efektywnych dochodzeń i warunki pozbawienia wolności.

W zakresie braku odpowiednich gwarancji prawnych podkreślono, że konieczne jest umożliwienie i wzmocnienie dostępu do prawników przez osoby pozbawione wolności. Organizacje międzynarodowe wskazały, że definicja momentu pozbawienia wolności i uznania osobę za aresztowaną zawarta w kodeksie postępowania karnego jest niejasna. Podkreślono też, że Komitet Przeciwko Torturom nakazał władzom Tadżykistanu ustanowienie oficjalnego, centralnego rejestru osób aresztowanych, w którym zawarte będą takie dane jak czas aresztowania, jego powód i nazwiska funkcjonariuszy, którzy dokonali aresztowania oraz miejsce pozbawienia wolności. Jednak taki rejestr nie został utworzony przez władze. Ważnym problemem wskazanym w raporcie jest także niedostateczna możliwość szybkiego skontaktowania się z członkami rodziny, którzy są w stanie zapewnić osobie pozbawionej wolności dostęp do prawnika z wyboru. Problemy pojawiają się także w zapewnieniu dostępu do niezależnego i wykwalifikowanego personelu medycznego. Pracownicy szpitali w areszcie są nadzorowani przez Ministra Zdrowia, jednak są zatrudnieni przez Ministerstwo Sprawiedliwości i podlegają administracji zakładów penitencjarnych, przez co narażeni są na naciski z tej strony jak również ze strony śledczych, co podważa wymaganą niezależność i bezstronność personelu medycznego.

Problemy wskazane przez organizacje pozarządowe dotyczyły także zamontowania monitoringu w aresztach. W raporcie rządowym Minister Spraw Wewnętrznych potwierdził, że areszty zostały wyposażone w kamery, podobnie inne agencje walczące z przestępczością. Jednak adwokaci podkreślają, że napotykają problemy przy próbach pozyskania nagrań do ich wykorzystania podczas procesów karnych swoich klientów.

Uwagi dotyczące prowadzenia dochodzeń w sposób szybki, obiektywny i efektywny w sprawach dotyczą braku kompleksowych statystyk dotyczących skarg, dochodzeń, wnoszenia oskarżenia i skazań. Komitet Przeciwko Torturom nakazał również wprowadzić przejrzyste przepisy dotyczące ogłaszania amnestii, które wyraźnie będą zakazywać skorzystania z prawa do amnestii osobom odbywającym karę za stosowanie tortur. Jednak obecnie obowiązujące regulacje wciąż dopuszczają taką możliwość.

Pełen raport dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi