AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Informacja na spotkanie dialogu UE–Kazachstan, listopad 2016 r.

Kluczowe problemy i rekomendacje w sprawie tortur i złego traktowania w Kazachstanie, stan na październik 2016 r.

25.10.2016
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 7, październik 2016 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia).

14.10.2016
więcej

Informacja na spotkanie ministerialne UE–Azja Centralna, październik 2016 r.

Dokument zawiera podsumowanie informacji o społeczeństwie obywatelskim, przestrzeganiu praw człowieka i stosowaniu tortur w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

05.10.2016
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2016

Tortury i złe traktowanie w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

23.09.2016
więcej

Uwagi kazachskich organizacji społecznych przedstawione w związku z drugim cyklem przeglądu implementacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Autorzy dokumentu wskazują, że w 2015 r. i na początku 2016 r. władze Kazachstanu prowadziły dość intensywny dialog z kazachskimi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka w sprawie głównych zapisów raportu rządowego przygotowanego w ramach drugiego cyklu sprawozdawczego Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

22.05.2016
więcej

Informacja dla przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej przed ich spotkaniem z prezydentem Kazachstanu 30 marca 2016 r.

Koalicja Organizacji Pozarządowych przeciwko Torturom w Kazachstanie przygotowała informacje dot. stosowania tortur i innych form złego traktowania dla przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej w związku z ich spotkaniem z prezydentem Kazachstanu, które odbyło się 30 marca 2016 r.

30.03.2016
więcej

Materiały informacyjne dla Federici Mogherini, Wysokiej Przedstawicielki Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa

Tortury i inne złe traktowanie w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie

18.12.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 5, listopad 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.11.2015
więcej

Materiały informacyjne tortur i złego traktowania w Kazachstanie przygotowane na Dialog Praw Człowieka UE-Kazachstan

W ostatnich latach władze Kazachstanu wprowadziły kilka rozwiązać przyczyniających się do zwalczania tortur. Mimo to tortury i inne złe traktowanie są wciąż często stosowane, a bezkarność wciąż jest normą. W wystąpieniu podkreślono, że należy wyrazić uznanie dla tych działań, ale również wciąż podkreślać potrzebę wdrażania dalszych reform.

25.11.2015
więcej

Rekomendacje Narodów Zjednoczonych ws. zakończenia tortur w Kazachstanie – kwestionariusz oceny postępów

Kwestionariusz ONZ jest skierowany do grup działających na rzecz praw człowieka i ma on służyć ocenie postępu i implementacji rekomendacji ONZ ws. zakończenia tortur w Kazachstanie na lata 2009–2016.

22.11.2015
więcej

Informacje na temat spotkań rzeczniczych z przedstawicielami władz Kazachstanu w Astanie

Władze Kazachstanu powzięły kilka pozytywnych kroków w ostatnich latach  w kwestii wyeliminowania tortur, lecz wciąż organizacje, które przygotowały informacje są zaniepokojone, że tortury są stosowane na porządku dziennym w Kazachstanie. Ponadto pojawia się niebezpieczeństwo, że społeczność międzynarodowa przestanie naciskać na potrzebę wprowadzania dalszych reform wskutek wprowadzenia dotychczasowych, częściowych zmian.

24.10.2015
więcej

Informacje na seminarium o prawach człowieka organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w Biszkek w Kirgistanie

Tortury i inne formy złego traktowania wciąż są poważnym problemem we wszystkich państwach Azji Centralnej, a bezkarność sprawców tych przestępstw jest na porządku dziennym. Żadne z państw regionu nie publikuje kompletnych i wiarygodnych statystyk dotyczących skarg, dochodzeń i skazań sprawców. Wiele ofiar rezygnuje ze składania skarg z obawy przed zemstą lub ponieważ nie wierzą, że […]

24.10.2015
więcej

Obrońcy praw człowieka i były Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur spotkali się z władzami Kazachstanu i wezwali do zakończenia tortur

Manfred Nowak, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur w latach 2004-2010 i członkini komitetu doradczego Międzynarodowego Partnerstwa dla Praw Człowieka (International Partnership for Human Rights) Briggite Dufour, Yevgeniy Zhovtis (Kazachstan International Bureau dor Human Rights and Rule of Law) i Miguel Martin Zumalacarregui (World Organisation againt Torture) spotkali się z przedstawicielami rządu w Astanie 13 października […]

15.10.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Wydarzenie towarzyszące: implementacja protokołu stambulskiego w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015 Sesja robocza nr 8 – praworządność: przeciwdziałanie torturom Kazachstan nie implementuje decyzji ciał ONZ w sprawach indywidualnych

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015 Sesja robocza nr 8 – praworządność: przeciwdziałanie torturom Kazachstan nie wdrożył decyzji ciał traktatowych ONZ w sprawach skarg indywidualnych

25.09.2015
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE 2015 8. sesja robocza, praworządność: ochrona przed torturami Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan powinny zrobić więcej by zakończyć tortury

25.09.2015
więcej

Rekomendacje przedstawione w związku z drugim okresowym raportem Kazachstanu do Komitetu Praw Człowieka

Dokument przedstawia analizę zagadnień wskazanych w pytaniach wstępnych (list of issues), które Komitet Praw Człowieka skierował do władz Kazachstanu przed okresowym przeglądem realizacji zobowiązań z Paktu praw obywatelskich i politycznych.

30.08.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 4, czerwiec 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.06.2015
więcej

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur: osoby pozbawione wolności w państwach Azji Centralnej często są poddawane elektrowstrząsom, duszone, gwałcone i bite

Środkowoazjatyckie i międzynarodowe organizacje społeczne działające na rzecz praw człowieka wzywają władze państw regionu do uczczenia przypadającego na 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur przez deklarację zakończenia tortur i zadośćuczynienia ich ofiarom.

26.06.2015
więcej

List otwarty do Prokuratora Generalnego Kazachstanu w sprawach Aleksandra Albrandta i Witalija Donietsa

Kilkanaście organizacji pozarządowych skierowało list otwarty do Prokuratora Generalnego Kazachstanu w sprawach Aleksandra Albrandta i Witalija Donietsa, którzy zostali poddani torturom przez policję w miejscowości Kushmurun w regionie Kostanay.

23.06.2015
więcej

Materiały informacyjne nt. tortur i innego złego traktowania przygotowane w ramach European Union Advocacy Meetings

W ostatnich latach władze Kazachstanu wprowadziły kilka rozwiązań przyczyniających się do zwalczania tortur. Mimo to tortury i inne złe traktowanie są wciąż często stosowane, a sprawcy pozostają bezkarni, co podkreślił w listopadzie 2014 r. Komitet przeciwko Torturom ONZ. Aby osiągnąć oczekiwane, trwałe rezultaty, potrzebne jest zainteresowanie międzynarodowe i wola polityczna władz Kazachstanu.

18.05.2015
więcej

Newsletter „Freedom from torture”, nr 3, marzec 2015 r.

Newsletter został przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, Helsińską Fundację Praw Człowieka,  Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia) oraz Norweski Komitet Helsiński.

30.03.2015
więcej

Materiały informacyjne przygotowane na spotkanie Rady Współpracy UE-Kazachstan 3 marca 2015 r.

Materiały informacyjne nt. kluczowych problemów z przestrzeganiem praw człowieka w Kazachstanie przygotowane na spotkanie Rady Współpracy UE-Kazachstan 3 marca 2015 r. – tortury i inne złe traktowanie

28.02.2015
więcej

Kazachstan: sprawiedliwość musi przeważyć na korzyść ofiary tortur, Rasima Bayramova

W grudniu 2014 r. sąd miejski w Kostanay zarządził, że Departament Spraw Wewnętrznych w Kostanay ma zapłacić zadośćuczynienie Rasimowi Bayramowi za torturowanie go w 2008 r. Policja i prokuratura nie zgadzają się z wyrokiem, a sąd rozpatrzy apelację wniesioną ze strony policji 5 lutego 2016 r. Rasim Bayramov walczył o sprawiedliwość przez lata. Kiedy krajowe […]

28.01.2015
więcej

E-newsletter, numer 1, listopad 2014: koalicje przeciwko torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

Newsletter jest wydawany przez koalicję organizacji pozarządowych pracujących na rzecz przeciwdziałania torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Międzynarodowym Partnerstwem na rzecz Praw Człowieka z Belgii. Jest on wydawany jako część wspólnego projektu pt. „Działalność na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie.

28.11.2014
więcej

53. Sesja Komitetu Przeciwko Torturom – stan implementacji Konwencji Przeciwko Torturom

Odpowiedź na listę zagadnień dotyczących implementacji Konwencji Przeciw Torturom – do rozpatrzenia podczas 53. Sesji Komitetu Przeciwko Torturom w Genewie 3-28 listopada 2014

27.10.2014
więcej

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE, Sesja robocza nr 4: Rządy prawa

W dokumencie organizacje przedstawiły pozytywne zmiany w zakresie przeciwdziałania torturom i nieludzkiemu traktowaniu w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Wskazano jednak również na  problemy, które wciąż pozostały nierozwiązanie, m.in. w zakresie bezkarności osób odpowiedzialnych za stosowanie tortur oraz w zakresie prowadzenia niezależnych i bezstronnych inspekcji wszystkich miejsc pozbawienia wolności.

24.09.2014
więcej

Organizacje sprzeciwiające się stosowaniu tortur i broniące praw człowieka narażone na ataki w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie

Członkowie koalicji organizacji pozarządowych sprzeciwiających się stosowaniu tortur i inni aktywiści działający na rzecz przestrzegania praw człowieka pracujący w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie działają w coraz bardziej niebezpiecznych warunkach.

21.07.2014
więcej

Apel lokalnych i międzynarodowych organizacji praw człowieka wzywający państwa Azji Centralnej do zakończenia tortur i bezkarności sprawców

26 czerwca 2014 r., w Międzynarodowy Dzień Wsparcia Ofiar Tortur, koalicja organizacji pozarządowych broniących praw człowieka wzywa 5 rządów państw Azji Centralnej do publicznego i jednoznacznego potępienia tortur i wyrażenia swego zaangażowania podejmując niezbędne kroki w kierunku eliminacji tortur.

26.06.2014
więcej

Regionalny warsztat nt. implementacji postanowień Wymiaru Ludzkiego i zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego w pracach OBWE

Duszanbe, Tadżykistan, 20-21 maja 2014 r. Rekomendacje ws. działań mających na celu likwidację tortur w Azji Centralnej

21.05.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Sesja 3

11.04.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Sesja 2

11.04.2014
więcej

Dodatkowe spotkanie wymiaru ludzkiego OBWE w sprawie przeciwdziałania torturom 10-11 kwietnia 2014 r. Wiedeń

Stanowisko Koalicji Przeciwko Torturom w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie dotyczące postępów w zakresie przeciwdziałania torturom w państwach należących do OBWE począwszy od Dodatkowego Spotkania Wymiaru Ludzkiego w 2003 r. Sesja 1

11.04.2014
więcej

Wnioski do Uniwersalnego Przeglądu Okresowego ONZ w 2014 r.

Dokument zawiera przedłożenie do Uniwersalnego Przeglądu Okresowego ONZ złożonego 15 marca 2014 r. podczas 20 sesji Grupy Roboczej UPO.

15.03.2014
więcej

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Informacje o projekcie

08.12.2013
więcej

Działanie na rzecz wolności od tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest doprowadzenie do likwidacji stosowania tortur w Kazachstanie i Tadżykistanie.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi