AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Zasady działania

Fakt apolityczności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i odpowiadający temu faktowi jej obraz w świadomości obywateli i wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej jest wypracowanym przez lata wspólnym dobrem i warunkiem dalszego skutecznego działania zgodnego ze statutem i naszymi zobowiązaniami.

W trosce o ten fakt i obraz chcemy kontynuować i sformalizować dotychczasową strategię. Przypominamy więc członkom Rady  Helsińskiej Fundacji, członkom Zarządu Fundacji  i jej  pracownikom, że z reguły, a więc również w toku kampanii wyborczej, oczekujemy od siebie nawzajem powstrzymywania się od zachowań naruszających naszą apolityczność. W szczególności do zachowań niedopuszczalnych należy publiczne angażowanie się w działalność partii politycznej, udzielanie poparcia politycznego osobom i programom, dokonywane w przestrzeni publicznej lub w obecności mediów.

Wszelkich konsultacji fachowych, do których uprawnia, a nawet zobowiązuje pozycja zawodowa, możemy udzielać jedynie z formalnym zastrzeżeniem braku związku tej aktywności z  aktywnością w  Fundacji. Osoby, które odczuwają te wymagania za zbyt restrykcyjne powinny zrezygnować ze swoich funkcji w Fundacji lub ich pełnienie formalnie, jawnie i faktycznie zawiesić na czas, w którym wybierają aktywność polityczną. Osoby zawieszone z tej racji nie powinny posługiwać się nazwą Fundacji  w aktualnych informacjach o sobie. Wyrażamy nadzieję, że również członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce  zechcą przyjąć te zasady potwierdzając to, tak jak my,  swoimi podpisami.

Warszawa, 20 września 2007 r.

Członkowie Rady Fundacji:

Halina Bortnowska Dąbrowska,  Jerzy Ciemniewski,  Janusz Grzelak,  Stefan Starczewski, Marek Safjan,  Piotr Ł.J.Andrzejewski Zasady te, w dniu 24 września, podpisali wszyscy członkowie Zarządu HFPC:  Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara, Andrzej Rzepliński, Elżbieta Czyż , Zbigniew Hołda.

 

The apolitical nature of the Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) and a corresponding image it holds in the awareness of the citizens and denizens of the Republic of Poland is a common good built throughout the years and a condition for further effective action in accordance with the Statute and our obligations.

In consideration of this nature and image, we want to continue and formalize the existing strategy. We would hereby like to remind the members of HFHR’s Council and Board as well as HFHR’s lawyers that as a rule, thus also in the course of electoral campaigns, we expect from each other to refrain from any behaviours which could infringe upon HFHR’s apolitical nature.

Unacceptable behaviours include, in particular, public engagement in the activities of a political party or lending – in the public sphere or in the presence of the media – political support to persons or programmes. All expert consultations which we are entitled, or even obliged, to provide by virtue of our professional status, can be conducted solely upon formal reservation that this conduct is not connected to HFHR’s activities. Persons who find these requirements as too restrictive should resign from their functions at the HFHR, or formally, openly and effectively suspend the performance of these functions for the time in which they choose to engage in political activities. Persons suspended on these grounds should not use HFHR’s name in their current personal information.

We express our hope that the members of the Helsinki Committee in Poland will also agree to accept these rules and, just like the undersigned, confirm their choice with a signature.

Warsaw, 20 September 2007

The members of the HFHR Council Halina Bortnowska Dąbrowska,  Jerzy Ciemniewski,  Janusz Grzelak,  Stefan Starczewski, Marek Safjan,  Piotr Ł.J.Andrzejewski On 24 September 2007 these rules were sign by the HFHR Board’s members: Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara, Andrzej Rzepliński, Elżbieta Czyż , Zbigniew Hołda.  


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi