AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

HFPC ponownie apeluje o zwiększenie liczby rzeczników generalnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ponownie wystąpiła do Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyraziła swoje zaniepokojenie z powodu braku zwiększenia liczby Rzeczników Generalnych w Trybunale Sprawiedliwości UE. W tej sprawie Fundacja występowała już wcześniej (zobacz: pismo z dnia 10 marca 2011r.), jednak do dziś nie uzyskała odpowiedzi.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TF UE) stanowi, że TS UE jest wspomagany przez ośmiu rzeczników generalnych. Liczba ta może ulec zmianie, wyłącznie wtedy, gdy zwiększenia grona rzeczników generalnych zażąda TS UE. W tym celu Trybunał musi wystąpić z wnioskiem do Rady UE, gdzie decyzja podejmowana jest w sposób jednomyślny.

Jak dotąd powiększenie Unii Europejskiej o dwanaście nowych państw członkowskich pociągnęło za sobą zwiększenie liczby sędziów w TS UE. Zmiana ta nie wpłynęła jednak na liczbę rzeczników generalnych.

Rola rzecznika generalnego w funkcjonowaniu TS UE jest bardzo istotna. Jego zadaniem jest wydawanie opinii w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał, w których występuje nowe, istotne zagadnienie prawne. Przedstawia szczegółową analizę sprawy i w sposób niezależny proponuje Trybunałowi rozwiązanie danego zagadnienia prawnego. Tym samym przyczynia się do kompletnego i rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.

Stanowisko rzecznika generalnego obsadzane jest spośród osób o niekwestionowanej niezależności i bezstronności. Są to osoby mające kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych lub prawnicy o uznanych kompetencjach.

Obecna liczba rzeczników generalnych nie pozwala jednak na ich uczestnictwo w wielu ważnych, kluczowych dla UE sprawach. Dodatkowo, konieczność zmiany liczby rzeczników generalnych nabiera istotnego znaczenia z powodu zwiększającej się roli TS UE w zakresie ochrony praw podstawowych. Jest to wynikiem, między innymi, wejścia w życie Karty Praw Podstawowych, wzmocnienia praw wynikających z obywatelstwa unijnego, czy rosnącej w Trybunale liczby spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji.

W związku z pierwszym wystąpieniem Fundacji z dnia 10 marca 2011r., postulat zwiększenia liczby rzeczników generalnych poparł Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Viviene Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Spraw Zagranicznych RP.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi