AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

HFPC zaniepokojona planami MEN ograniczenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach

HFPC wyraziła zaniepokojenie planami usunięcia zobowiązania do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych z przepisów określających wymagania wobec placówek oświatowych.

Wykreślona niedyskryminacja

W dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek wprost mowa jest o tym, że szkoły muszą podejmować działania nakierowane na zapewnienie równego traktowania społeczności szkolnej. W projekcie nowego rozporządzenia już takich postanowień nie zawarto.

„Przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych”

„Zasada równego traktowania i związany z nią zakaz dyskryminacji jest jedną z podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, silnie związaną z zasadą demokratycznego państwa prawnego, opartego na poszanowaniu godności, którym zgodnie z Konstytucją RP jest Polska. (…) Wobec tego przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych, a w kontekście edukacji jego realizacja powinna zmierzać do tego, żeby żaden uczeń, a także nauczyciel, nie doświadczał nierównego traktowania w szkole” – napisała HFPC w liście do Minister Edukacji Narodowej.

W swoim wystąpieniu HFPC wskazała również, że działań antydyskryminacyjnych nie można utożsamiać z „promowaniem ideologii gender”, gdyż Konstytucja RP, a także wiążące Polskę umowy międzynarodowe, wskazują na obowiązek zapobiegania dyskryminacji (także w obszarze edukacji) z różnych przyczyn.

„Zarówno z prawa polskiego, jak i wiążących Polskę umów międzynarodowych, wynika obowiązek, ciążący na władzach publicznych, do podejmowania działań zmierzających do eliminowania dyskryminacji, także w obszarze edukacji. Dlatego też niezrozumiałe jest usuwanie zapisów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z przepisów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych, co może być odebrane jako przyzwolenie ze strony władz na działania stojące w sprzeczności z zasadą równego traktowania” – napisała HFPC.

Trzeba wzmacniać edukację antydyskryminacyjną, a nie ją likwidować

„Szczególnie w obecnej sytuacji, w której obserwujemy więcej reakcji i incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, motywowanych uprzedzeniami, staje się ważne, żeby szkoły były miejscem nie tylko przekazywania wiedzy, ale także kształtowania postaw sprzyjających tolerancji i poszanowaniu praw człowieka” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Pismo do Minister Edukacji Narodowej jest dostępne tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi