AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Interwencja HFPC w sprawie dostępu do adwokata

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Prokuratora Regionalnego w Łodzi z interwencją  dotyczącą zagwarantowania prawa do obrony dwóm podejrzanym przebywającym w areszcie tymczasowym.

Interwencja to odpowiedź na pismo wysłane do HFPC przed obrońców dwóch podejrzanych, w którym zwrócili uwagę na szereg problemów. Ich zarzuty dotyczyły m.in. braku dostępu ich klientek do akt postępowania karnego w części uzasadniającej stosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Koncentrowały się również wokół problemu udzielania obrońcom zgody na widzenia z podejrzanymi z zastrzeżeniem odbywania ich w warunkach niegwarantujących zachowania tajemnicy obrończej. Ostatnim z podniesionych zagadnień była kwestia braku zgody na telefoniczny kontakt pomiędzy obrońcami i ich klientkami.

W swoim wystąpieniu HFPC przypomniała, że przepisy Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także kodeksu postępowania karnego gwarantują podejrzanym i ich obrońcom dostęp do akt postępowania przygotowawczego, stanowiącego podstawę stosowania wobec nich izolacyjnego środka zapobiegawczego.  Zwrócono również uwagę, że kwestia ta była przedmiotem prawodawstwa unijnego, a konkretnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym. Dyrektywa ta gwarantuje, że osoba zatrzymana i aresztowana ma dostęp do dokumentów, które są związane ze sprawą i mają istotne znaczenie dla skutecznego zakwestionowania, zgodnie z prawem krajowym, legalności zatrzymania lub aresztowania.

W zakresie drugiego z zarzutów podniesionych przez obrońców, HFPC zwróciła uwagę, że poszanowanie poufności komunikacji pomiędzy obrońcą a podejrzanym lub oskarżonym jest warunkiem koniecznym zagwarantowania skutecznego prawa do obrony. Prawo oskarżonego do komunikacji z obrońcą poza zasięgiem słuchu osób trzecich jest częścią podstawowych wymogów uczciwego procesu w demokratycznym społeczeństwie i wynika z Konwencji.

Jednocześnie HFPC zwróciła się do Prokuratora Regionalnego w Łodzi z prośbą o ponowne zrewidowanie wydanych zarządzeń odmawiających zgody na kontakt telefoniczny pomiędzy obrońcami i osobami tymczasowo aresztowanymi, a w szczególności zweryfikowanie, czy istniały realne, konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie takiego ograniczenia. W opinii HFPC, ocena powinna być dokonana z uwzględnieniem roli samorządu adwokackiego i radcowskiego jako zawodów zaufania publicznego, a także przyjętych w obu zawodach reguł deontologii zawodowej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi