AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Jutro ruszają rozmowy kwalifikacyjne na sędziego ETPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się 16 listopada  do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w szczególności do Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC w Strasburgu o podanie szczegółowego harmonogramu prac. Poniżej publikujemy harmonogram jaki w odpowiedzi na nasze zapytanie otrzymaliśmy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 26 listopada 2020 r.

⇒ 9 października 2020 r. – Ogłoszenie przez MSZ rozpoczęcia procedury wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC poprzez publikację trzech ogłoszeń w prasie oraz na stronie internetowej MSZ; uruchomienie przez MSZ strony internetowej, na której są dostępne najważniejsze dokumenty, akty prawne, zasady i formularze dla kandydatów, a także aktualności.

Bieg terminu 4 tygodni na zgłaszanie się kandydatów.

⇒ 6 listopada 2020 r. – upływ terminu zgłoszeń.

⇒ 12 listopada – pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC w Strasburgu. W trakcie posiedzenia: składanie oświadczeń przez członków Zespołu ws. ewentualnego konfliktu interesów w związku z poszczególnymi kandydaturami, badanie kandydatur pod względem formalnym; w przypadku powstania wątpliwości co do spełnienia przez kandydata określonych wymagań bądź braków w przesłanej dokumentacji – wezwanie do przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem pominięcia kandydata. Przygotowanie przebiegu drugiego posiedzenia – przesłuchań kandydatów.

Bieg terminu 14 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia przez kandydatów braków formalnych lub przedłożenia wyjaśnień.

⇒ 1 i 2 grudnia – drugie posiedzenie Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC w Strasburgu. W trakcie posiedzenia rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, obrady i decyzje w sprawie wyłonienia trzech kandydatów i dwóch kandydatów rezerwowych.

⇒ Do 3 grudnia 2020 r. – poinformowanie osób zakwalifikowanych na listę o zamiarze zgłoszenia ich kandydatur i danych osobowych do Panelu Doradczego (wymóg wynikający z RODO) i umożliwienie im wycofania swej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bieg terminu na ewentualne wycofanie zgody kandydatów na przetwarzanie danych osobowych.

⇒ Do 8 grudnia 2020 r. – przekazanie przez MSZ listy trzech kandydatów wyłonionych przez Zespół do zaopiniowania przez Doradczy Panel Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

⇒ Zaopiniowanie kandydatur przez Doradczy Panel Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

⇒ Do 8 marca 2021 r. – przedłożenie przez MSZ listy trzech kandydatów do Prezesa RM oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego RE, opublikowanie listy na stronie MSZ.

⇒ Rozpatrzenie polskiej listy kandydatów przez Komisję ZPRE ds. wyboru sędziów ETPC, w tym przesłuchanie kandydatów na posiedzeniu Komisji ZPRE.

⇒ Kwiecień 2021 r. – wybór sędziego z ramienia Polski przez ZPRE na sesji plenarnej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi