AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Kolejna rozprawa w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej stosowania GPS

W dniu 18 listopada 2011 r. o godzinie 10.20 w sali H w WSA w Warszawie odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie ze skargi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na decyzję Komendanta Głównego Policji z 7 stycznia 2011 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji odmawiającej udzielania dostępu do informacji publicznej (sygn. II SA/Wa 660/11). W dniu 18 listopada 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o udostępnienie informacji, czy w związku z art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, Policja stosuje system nawigacji satelitarnej GPS (ang. Global Positioning System) w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych, ich samochodów lub innych pojazdów, którymi się poruszają.

Decyzją z dnia 30 listopada 2010 r. Komendant Główny Policji odmówił udzielenia dostępu do wnioskowanej informacji. Natomiast w dniu 17 grudnia 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła do Komendanta Głównego Policji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją z dnia 7 stycznia 2011 r. Komendant Główny Policji utrzymał w mocy decyzję z dnia 30 listopada 2010 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podniosła w skardze przede wszystkim naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych poprzez niewłaściwą wykładnię pojęcia „informacji niejawnych” oraz art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak właściwego uzasadnienia prawnego i faktycznego ww. decyzji.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zdecydowała się na zainicjowanie przedmiotowego postępowania na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom (skarga nr 35623/05), w której skarżący podnosił zarzut naruszenia art. 8 EKPC (prawo do prywatności), w związku z zastosowaniem w jego sprawie systemu GPS. ETPC nie dopatrzył się naruszenia postanowień EKPC, ponieważ w jego opinii niemieckie przepisy w sposób precyzyjny przewidują możliwość stosowania tego środka technicznego. Natomiast zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, polskie przepisy nie gwarantują w sposób wystarczający ochrony praw jednostki w sytuacji zastosowania kontroli operacyjnej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi