AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Kolejna sprawa z Polski dotycząca detencji cudzoziemców przed Trybunałem w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi kolejną sprawę umieszczenia cudzoziemców w strzeżonym ośrodku (sprawa Bistieva przeciwko Polsce, skarga nr 75157/14).

Sprawa dotyczy rodziny z Czeczenii (rodzice wraz z małoletnimi dziećmi), która złożyła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o nadanie statusu uchodźcy. W 2013 r. polskie władze odmówiły rodzinie nadania statusu uchodźcy i orzekły o jej wydaleniu. Wówczas cała rodzina wyjechała do Niemiec, a podczas pobytu za granicą urodziło się kolejne dziecko. W styczniu 2014 r. matka wraz z dziećmi zostali przekazani do Polski i umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie w oczekiwaniu na wydalenie. Jednak wobec dziecka urodzonego w Niemczech Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o odmowie wydalenia stwierdzając, że pobyt dziecka w Polsce jest legalny. Podczas pobytu w strzeżonym ośrodku, rodzina złożyła kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ojcu skarżącej w osobnym postępowaniu nadany został status uchodźcy w oparciu o podobne powody, jakie podała skarżąca, dlatego Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wstrzymał wykonanie swojej wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Rodzina została zwolniona z ośrodka dopiero pod koniec czerwca 2014 r.

„W skardze do Trybunału zarzuciliśmy naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji poprzez bezprawne pozbawienie wolności dziecka które urodziło się w Niemczech i wobec którego wydano decyzję o odmowie wydalenia oraz poprzez bezprawne pozbawienie wolności całej rodziny, w sytuacji gdy została wydana decyzja o wstrzymaniu wydalenia” – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC i pełnomocnik skarżących. „Ponadto w skardze wskazujemy, że podczas wydawania postanowień o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku sądy nie brały pod uwagę zasady dobra dziecka” – dodaje Jacek Białas.

W skardze zarzucono także polskim władzom naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji poprzez niezapewnienie urodzonemu w Niemczech dziecku skutecznej kontroli sądowej pozbawienia go wolności, ponieważ sytuację dziecka sądy rozpatrywały wyłącznie poprzez pryzmat jego matki.

„W skardze do Trybunału podnieśliśmy też, że prawo do życia rodzinnego skarżących zostało naruszone poprzez pozbawienie wolności całej rodziny bez odpowiedniego rozpatrzenia możliwości zastosowania środków wolnościowych” – dodaje Jacek Białas.

Komunikacja sprawy dostępna jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi