AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Krok wstecz w udzielaniu ochrony cudzoziemcom – uwagi HFPC do projektu nowelizacji ustawy

HFPC skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Kierunek zmian zawartych w projekcie ustawy budzi zaniepokojenie HFPC. Propozycja wprowadzenia procedur granicznych, list bezpiecznych krajów trzecich oraz bezpiecznych krajów pochodzenia, brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji o odmowie udzielenia ochrony, jak również automatyczne pozbawianie wolności niemal wszystkich cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzić będzie w ocenie HFPC do systemowego naruszania praw tych cudzoziemców zawartych w Konwencji genewskiej z 1951 r. i prawie międzynarodowym. „Przyjęte w projekcie rozwiązania budzą również poważne wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE” – mówi Danuta Przywara, Prezes zarządu HFPC.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że potrzeba wprowadzenia zmian ma zapewnić porządek publiczny i ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdaniem projektodawców zmiany przepisów  są odpowiedzią na nasilający się ruch migracyjny.

Należy jednak zwrócić uwagę, że cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej przybywają na terytorium Polski od lat 90. i nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa. Samo uzasadnienie projektu nie zawiera żadnych konkretnych informacji, z których można by wyciągnąć wniosek o tym, że cudzoziemcy ubiegający się o ochronę w Polsce takie zagrożenie stwarzają. Nie można również stwierdzić, aby w ostatnim czasie doszło do znaczącego zwiększenia się ilości wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

„Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowią tylko 7% wszystkich wniosków składanych przez cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu. Co więcej, ich liczba pozostaje niezmienna od co najmniej 2 lat. Wzrost liczby wniosków ogranicza się jedynie do tych dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy” – uzupełnia Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka HFPC.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że większość cudzoziemców składających wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej nie jest zainteresowanych otrzymaniem ochrony na terytorium Polski, ale dalszą, jak najszybszą migracją ze względów ekonomicznych do innych państw Unii Europejskiej. Jednak zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r. czynnikiem powodującym traktowanie Polski jako kraju tranzytowego jest brak odpowiedniej oferty integracyjnej. Potwierdzają to analizy HFPC.

„Przedstawiony projekt ma na celu zniechęcanie uchodźców do poszukiwania ochrony w Polsce. Natomiast biorąc pod uwagę znaczący wzrost liczby uchodźców na świecie spowodowany konfliktami zbrojnymi oraz prześladowaniami, Polska powinna w duchu międzynarodowej solidarności nie tylko ich przyjmować, ale i zapewniać im odpowiednią ochronę” – dodaje Danuta Przywara.

Projekt ustawy znajduje się tutaj.

Uwagi HFPC do projektu znajdują się tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi