AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Kto skorzysta na zmianach w działaniu funduszu wspierającego ofiary przemocy? Wystąpienie HFPC i SIP

HFPC oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przesłały do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie, w którym wyrażają zaniepokojenie projektowanymi zmianami w działaniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Fundusz sfinansuje działania służb

Zmiany w działaniu funduszu wymuszone są nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, które m.in. rozszerza możliwości wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego środki zgromadzone w Funduszu będą mogły być wydatkowane np. na szkolenia dla organów prowadzących postępowanie karne i ich pracowników, a także takie wydatki jak zakup środków transportu, wyposażenia, czy też przeprowadzanie robót budowlanych. Motywem takich zmian ma być znaczący, postępujący od połowy 2016 r., przyrost przychodów Funduszu.

„HFPC oraz SIP obawiają się, że tak znaczące poszerzenie zadań Funduszu może doprowadzić do marginalizacji jego dotychczasowych podstawowych zadań. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na niezwykłą społeczną wagę obu tych filarów – zarówno pomocy postpenitencjarnej, jak i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” – czytamy w wystąpieniu.

65 złotych na powrót zza krat do rzeczywistości

Jak podkreślają organizacje, w latach 2012–2016 kwoty przeznaczane na pomoc postpenitencjarną były bardzo niskie. Choć w 2016 r. przychody Funduszu wyniosły 328 mln zł, to środki przeznaczane na tę część  działalności oszacowano jedynie na 15,9 mln zł. W rezultacie średnia wysokość kwoty oferowanej osobom opuszczającym zakład karny oscylowała wokół 65 zł.  Takie świadczenie czasami nie pozwalało nawet na dojazd do miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji smutną alternatywą dla części osób opuszczających placówki stawał się powrót do przestępczości.

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jak podkreśliły organizacje, niezwykle ważną rolą funduszu jest także prowadzenie wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działania te w chwili obecnej prowadzą przede wszystkim organizacje społeczne, w przeważającej większości ze środków Funduszu. „W ostatnich latach odmówiono dofinansowania działań niektórych organizacji, od lat działających na rzecz osób pokrzywdzonych, w tym np. doświadczających przemocy domowej. W obliczu tak dużych środków zgromadzonych w Funduszu, jak również niewielkiego zakresu działań państwa skierowanych na wsparcie przede wszystkim kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową, środki z Funduszu należałoby przeznaczyć w dużym stopniu na dofinansowanie tego rodzaju działań” – napisano w wystąpieniu.

Plan wykorzystania środków z Funduszu pilnie potrzebny

„Dlatego, zdaniem obu naszych organizacji, Ministerstwo Sprawiedliwości raz jeszcze powinno rozważyć kwestię zmian w sposobie działania Funduszu i zwiększenie wydatkowania jego środków na politykę postpenitencjarną oraz wsparcie dla osób pokrzywdzonych, a nie zwalczanie przestępczości” – czytamy w wystąpieniu. HFPC i SIP dodały, że w celu zwiększenia skuteczności działań finansowanych przez Fundusz należałoby opracować poddany szerokim konsultacjom społecznym, szczegółowy plan wspierania ze środków Funduszu określonych kluczowych działań – zarówno z zakresu pomocy postpenitencjarnej, jak również wsparcia dla osób pokrzywdzonych.

Wystąpienie dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi