AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

List otwarty w sprawie wyboru członków Rady Mediów Narodowych

Na mocy ustawy o Radzie Mediów Narodowych powołana została nowa instytucja sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem mediów publicznych – Rada Mediów Narodowych. Z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych zaapelowały o przeprowadzenie wyborów członków Rady w sposób, który zapewni niezależny i pluralistyczny charakter organu.

W wydanym stanowisku organizacje podkreślają, że „niezależność organów nadzorujących funkcjonowanie mediów publicznych jest jednym z najistotniejszych warunków wolności tych mediów od wpływów politycznych, a w konsekwencji realizowania przez nie misji publicznej oraz urzeczywistniania swobody wypowiedzi.”

Niezależność tej z pewnością nie będzie gwarantował wybór przez Sejm trzech członków Rady należących do jednej partii politycznej. HFPC już na etapie prac nad ustawą o Radzie Mediów Narodowych zwracała uwagę, że brak zakazu jednoczesnego sprawowania przez członków Rady funkcji posła bądź senatora lub członka partii politycznej jest niezgodny ze standardami Rady Europy. Autorzy listu zaapelowali, by pomimo braku takiego zakazu w ustawie, instytucje odpowiedzialne za obsadę Rady uwzględniły to kryterium w ramach dobrej praktyki, której ukształtowanie przy pierwszym powołaniu tego ciała może mieć istotne przełożenie na procedurę wyboru Rady na kolejne kadencje w przyszłości.

W stanowisku zwrócono również uwagę na potrzebę przeprowadzenia obsady Rady w sposób otwarty i transparentny, tak by wybór członków poddany był rzeczywistej kontroli społecznej. Pozwoliłaby na to np. możliwość przedstawiania swoich kandydatur przez osoby niezwiązane z rządzącymi bądź opozycyjnymi partiami politycznymi czy możliwość publicznego wysłuchania kandydatów

„W ocenie HFPC i inicjatorów Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych tylko spełnienie powyższych warunków, tj. wybór członków Rady spoza osób pełniących funkcje polityczne lub partyjne oraz przejrzysta i poddana kontroli społecznej procedura ich wyłonienia, może doprowadzić do realizacji deklarowanego przez autorów ustawy celu, tzn. do ukonstytuowania się Rady cechującej się niezależnością polityczną oraz mającej pluralistyczny charakter. W przeciwnym wypadku nie widzimy szansy na uchronienie mediów publicznych przed ich dalszym upolitycznieniem.” – czytamy w stanowisku.

List dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi