AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

List otwarty ws. artykułu kwestionującego prawa osób z niepełnosprawnościami do zdobywania wykształcenia wyższego

HFPC skierowała list otwarty do dr hab. Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, który zakwestionował prawo osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i zaburzeniami rozwojowymi do zdobywania wyższego wykształcenia w artykule prasowym.

Tekst dr. hab. Nowaka pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” został opublikowany na portalu internetowym „Rzeczpospolitej”.

W liście HFPC wyraziła zaniepokojenie wyrażonym w artykule postulatem „ograniczonej dyskryminacji” osób z niepełnosprawnościami i podkreśliła, że dyskwalifikowanie takich osób z możliwości odbywania studiów jest niedopuszczalne.

„Z uwagi na wielość i różnorodność zaburzeń psychicznych niezasadne jest postrzeganie osób doświadczających tych zaburzeń jako jednorodnej grupy, ponieważ prowadzi to do uproszczeń i stereotypowego postrzegania tych osób. Podobnie zaliczenie zaburzeń rozwojowych, którym jest np. zespół Aspergera do chorób psychicznych jest nieprawidłowe. To, że kwalifikuje Pan różne rodzaje niepełnosprawności jako jedną kategorię, a dodatkowo używa Pan określeń stygmatyzujących te osoby (np. „wariat”), stanowi fundamentalny problem Pana argumentu” – napisała w liście HFPC.

HFPC wskazała, że dążenie do wykluczenia lub izolowania osób z uwagi na przejawianą niepełnosprawność nie można pogodzić z wartościami wynikającymi z Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach osób z niepełnosprawnościami, która kładzie nacisk na obowiązek zapewnienia pełnego i skutecznego udziału osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Jednocześnie HFPC zauważyła, że Konwencja wprost wyraża prawo osób z niepełnosprawnościami do edukacji, którego elementem jest zagwarantowanie dostępności szkolnictwa wyższego.

„Studenci z niepełnosprawnościami powinni mieć zagwarantowany dostęp do zindywidualizowanego wsparcia (służyć temu może np. indywidualny tok studiów dla wybitnych studentów, którzy jednak mają problemy z udziałem w zajęciach grupowych), ale niezbędne wsparcie merytoryczne powinni otrzymać także wykładowcy akademiccy i personel uczelni, by ich wzajemny kontakt gwarantował poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami” – podkreśliła HFPC w liście otwartym.

List otwarty dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi