AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

List solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech

13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego 3 ustawy powszechnie określane jako „Stop Soros”. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które „wspierają migrację”, uzyskania krajowego poświadczenia bezpieczeństwa i rządowego zezwolenia na wykonywanie podstawowych działań.

Proponowana ustawa wymagałaby również od organizacji zapłaty podatku w wysokości 25% od jakiegokolwiek zagranicznego finansowania przeznaczonego na „wspieranie migracji”.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez organizacje pozarządowe groziłoby wygórowanymi grzywnami, bankructwem, a nawet likwidacją organizacji.

Te propozycje węgierskiego rządu nakładają dodatkowe ograniczenia na już i tak kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech i naruszają zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony prawa do wolności zrzeszania się, słowa i przemieszczania się.

Uważamy, że nowe propozycje ustaw to wyraz nasilającego się wysiłku węgierskiego rządu, by zwalczyć działania grup społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech, które promują i chronią prawa człowieka, świadczą usługi prawne i społeczne osobom potrzebującym w kraju oraz publicznie wyrażają swoje odmienne opinie w prasie i Internecie.

Jako obrońcy i obrończynie praw i wolności chcemy, aby ludzie na całym świecie mogli wyrażać swoje zdanie bez ataków, gróźb lub wizji więzienia. Otwarta debata na temat spraw związanych z polityką i praktyką rządów jest konieczna w każdym społeczeństwie, a obrońcy praw człowieka nie powinni być karani za wyrażanie swoich opinii, które mogą być odmienne. Państwa muszą wprowadzać przepisy chroniące obrońców praw człowieka przed krzywdą, zamiast wprowadzać represyjne ustawy, które mają na celu uciszenie tych, którzy wyrażają swoje zdanie.

Obrońcy praw człowieka bronią praw osób w swoich społecznościach i krajach, a tym samym chronią nasze prawa na całym świecie. Obrońcy praw człowieka są często ostatnią linią obrony wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa i podejmują ogromne osobiste ryzyko i poświęcają się, aby wykonywać swoją pracę.

Solidaryzujemy się ze społeczeństwem obywatelskim i obrońcami praw człowieka na Węgrzech.

To odważni ludzie zaangażowani w tworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Bez ich odwagi świat, w którym żyjemy, byłby mniej sprawiedliwy i mniej równy.

Wzywamy węgierski parlament do odrzucenia proponowanych ustaw w całości i umożliwienia organizacjom pozarządowym i obrońcom praw człowieka kontynuowania ich pracy, bez konieczności obrony przed tego typu atakami.

Wymienione poniżej organizacje deklarują wsparcie i solidarność z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech:

Amnesty International
ILGA – Europe
Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
Human Rights Watch
AEDH – Association Europeenne de Droits de l’Homme
FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Light for the World
Funders’ Initiative for Civil Society
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
CONCORD – European Confederation of Relief and development NGOs
Human Rights First
Transgender Europe
Greenpeace Central and Eastern Europe
International Civil Society Centre
Reporters sans Frontières
ENAR – European Network Against Racism
European Volunteer Centre
Civil Society Europe
Protection International – Belgium
çavaria vzw – Belgium
11.11. – Belgium
Artsen zonder Vakantie – Belgium
Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Belgium
Liga voor mensenrechten – Belgium
WWF Belgium – Belgium
ACAT – Belgique/ Belgie/ Belgium
Volonteurope Belgium – Belgium
CROSOL – Croatian Platform for International Citizen Solidarity – Croatia
Centre for Peace Studies from Zagreb – Croatia
GONG – Croatia
Brod Ecological Society-BED – Croatia
Documenta – Center for Dealing with the Past – Croatia
CESI-Center for Education, Counselling and Research – Croatia
Human Rights House Zagreb – Croatia
Rehabilitation center for stress and trauma – Croatia
Adra Česká republika – Czech Republic
Open Society Fund/ Nadace OSF Praha – Czech Republic
Transparency International ČR– Czech Republic
Člověk v tísni – People in Need – Czech Republic
Forum 2000 – The Forum 2000 Foundation – Czech Republic
META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů – Association for opportunities of young migrants – Czech Republic
Most pro o.p.s. – poradna pro cizince – Czech Republic
SIMI – Sdružení pro integraci a migraci – Association for integration and migration- Czech Republic
Glopolis – Glopolis – Czech Republic
Centrum pro integraci cizinců – Centre for Integration of Foreigners – Czech Republic
Diakonie (Českobratrské církve evangelické) – Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) – Czech Republic
Most – Czech Republic
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Consortium of Migrants Assisting Organizations – Czech Republic
DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – Czech Republic
Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Czech Republic
Organizace pro pomoc uprchlíkům – Organization for aid to refugees
Denmark Nyt Europa – Denmark
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry – Finland
Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council – Finland
ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) – Finland
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry – Finland
Suomen Setlementtiliitto – Finland
Ensi- ja turvakotien liitto – Finland
Suomen Mielenterveysseura ry – Finland
Ihmisoikeusliitto ry – Finnish League for Human Rights – Finland
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry – The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys – Finland
Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry – Finland
Suomen somalialaisten liitto – Finland
Seta LGBTIQ Rights in Finland – Finland
Trasek ry – Finland
LSVD – Germany
HES – Germany
ADRA Deutschland e.V – Germany
BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – Germany
Forum Menschenrechte – Germany
VENRO – Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. – Germany
Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) – Germany
Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – Germany
ACAT-Deutschland e.V. – Germany
Missionsärztliches Institut Würzburg – Germany
Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. – Germany
Deutsche Kommission Justitia et Pax – Germany
Germanwatch e.V. – Germany
Welthaus Bielefeld e.V. – Germany
Civil Liberties Union for Europe e.V.” – Germany
CILD – Italian Civil Liberties Advocacy Coalition – Italy
Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Italy
Antigone – Italy
Front Line Defenders – Ireland
Irish Nurses and Midwives organisation – Ireland
Christian Aid Ireland – Ireland
Transgender Equality Network Ireland – Ireland
Latvian Platform for Development Cooperation – Latvia
Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health – Latvia
ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) – Luxembourg
Passerell – Luxembourg
ACAT Luxemburg – Luxembourg
Reech eng Hand – Luxembourg
Caritas Luxembourg – Luxembourg
Aidsfonds – Netherlands
Amsterdamse Diakonie – Netherlands
Article 19 – Netherlands
ASKV –  Steunpunt Vluchtelingen – Netherlands
Blikopeners – Netherlands
Civicus – Netherlands
Clara Wichmannfonds – Netherlands
Dance4Life – Netherlands
Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) – Netherlands
Free Press Unlimited – Netherlands
Humanistisch Verbond – Netherlands
Humanity House – Netherlands
IMMO – instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek – Netherlands
INLIA – International Network of Local Initiatives with Asylumseekers – Netherlands
Justice and Peace Project – Netherlands
KOMPASS – Netherlands
La Strada – Netherlands
Libereco – Partnership for Human Rights – Netherlands
Milieudefensie – Netherlands
Movies that Matter – Netherlands
Netherlands Helsinki Committee – Netherlands
Foundation Max van der Stoel – Netherlands
NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – Netherlands
Oxfam – Netherlands
Partizan Publik – Netherlands
Pax – Netherlands
Power of Art House – Netherlands
Privacy First – Netherlands
Prospector – Netherlands
Stichting LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – Netherlands
Stichting Vluchteling – Netherlands
Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF – Netherlands
The Amsterdam Gay Pride – Netherlands
The Hague Peace Projects – Netherlands
Transnational Institute (TNI) – Netherlands
VLot – fonds voor vluchtelingen – Netherlands
VluchtelingenWerk NL – Netherlands
Fundacja im. Stefana Batorego – Poland
Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Poland
Projekt: Polska – Poland
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Poland
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Poland
Instytut Spraw Publicznych – Poland
Fundacja ePaństwo – Poland
Panoptykon – Poland
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Poland
Fundacja Pole Dialogu – Poland
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu – Poland
Stowarzyszenie Willa Decjusza – Poland
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” – Poland
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Poland
Fundacja Autonomia – Poland
Stowarzyszenie Klon/Jawor – Poland
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza – Poland
Fundacja Ari Ari – Poland
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Poland
Fundacja Partners Polska – Poland
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Poland
Grupy Zagranica – Poland
INPRIS – Institute for Law and Society – Poland
National Federation of Polish NGOs – Poland
Centre for International Relations (CIR) – Poland
Citizens Network Watchdog Poland – Poland
Institute of Public Affairs – Poland
Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic – Poland
Stefan Batory Foundation Poland
​Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Poland
Inițiativa România – Romania
NGOs Federation for Children Romania – Romania
RISE Romania – Romania
Resource Center for Public Participation – CeRe (Romania) – Romania
FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) – Romania
Gabriela Tudor Foundation – Romania
Mediawise Society Association – Romania
The Civil Society Development Foundation – Romania
Expert Forum – Romania
Center for Independent Journalism – Romania
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – Romania
Asociatia One World Romania – Romania
Asociatia Militia Spirituala – Romania
ActiveWatch – Romania
CENTRAS – Romania
Asociatia Pro Democratia – Romania
Agenția Impreuna – Romania
Fundatia Estuar – Romania
Dizabnet – Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati – Romania
The Swedish Organisation for Individual Relief – Romania
Alaturi de Voi Romania – Romania
Moscow Helsinki Group – Russia
Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region – Russia
Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm – Russia
Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. – Russia
Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group Russia
Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC Vladivostok, Russia
Pride Kosice – Slovakia
Central European Forum – Slovakia
Human Rights League – Slovakia
Slovak Humanitarian Council – Slovakia
People in Need Slovakia – Slovakia
Via Iuris – Slovakia
Inakosť – Slovakia
Transfuzia – Slovakia
Bi-centrum – Slovakia
EduRoma – Slovakia
Centrum komunitneho organizovania – Centre for Community Organizing – Slovakia
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – Slovenia
Društvo Odnos – Slovenia
Mirovni inštitut – Slovenia
Kulturno-umetniško društvo Mreža – Slovenia
Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa – Slovenia
Društvo informacijski center Legebitra – Slovenia
TransAkcija – Slovenia
Society for awareness raising and protection – center of antidiscrimination (OVCA) – Slovenia
Društvo za nenasilno komunikacijo – Association for nonviolent communications – Slovenia
Focus, društvo za sonaraven razvoj – Focus, association for sustainable development – Slovenia
Rights International Spain – Spain
Asociación Katío – Spain
Ecologistas en Acción – Spain
AIETI – Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos
APDHE – Spain
ICID – Spain
Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid – Spain
Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid – Spain
Acción Verapaz – Spain
Colectivo Ansur – Spain
Calala Fondo de Mujeres – Spain
Global Witness – Spain
Human Rights House Foundation (HRHF) – Switzerland
ACAT-Schweiz Suisse Svizzera – Switzerland
Pylyp Orlyk Institute of Democracy – Ukraine
La Strada – Ukraine
Kharkiv Human Rights Group – Ukraine
Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy – Ukraine
Kharkiv Regional Foundation „Public Alternative” – Ukraine
Human Rights Information Centre – Ukraine
Kyiv Educational Centre „Prostir Tolerantnosti” – Ukraine
Human Rights Centre „All Rights” – Ukraine
Ternopil Human Rights Group – Ukraine
Vostok SOS – Ukraine
EHA „Green World” – Ukraine
Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr – Ukraine
Helsinski Initiative – XXI – Ukraine
Center for Civil Liberties – Ukraine
Ekolohichna Hrupa Pechenihy – Ukraine
Romano radio Chiriklo – Ukraine
Civil Initiative Center – Ukraine
Centre for Applied Human Rights at the University of York – United Kingdom
CIVILIS Derechos Humanos – Venezuela
Acción Solidaria on HIV/aids – Venezuela
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – Venezuela
Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos – Venezuela
Centro Comunitario de Aprendizaje – Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – Venezuela
Centro de Justicia y Paz – Venezuela


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi