AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Materiały informacyjne dot. implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ

Materiały informacyjne dot. implementacji rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ w punktach 16 i 23 z Wniosków końcowych z 2013 r.

Dokument został przygotowany przez Koalicję organizacji pozarządowych przeciwko torturom w Tadżykistanie, która skupia 12 grup zajmujących się prawami człowieka oraz 5 niezależnych ekspertów z Tadżykistanu i reprezentujących Międzynarodową Współpracę dla Praw Człowieka (Belgia). Dokument został wsparty również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Norweski Komitet Helsiński. Koalicja przeciwko torturom wnikliwie analizowała i monitorowała krajową legislację odnoszącą się do kwestii tortur i innego złego traktowania i udokumentowała wiele przypadków naruszeń tych praw człowieka w Tadżykistanie w ciągu ostatnich lat.

Komitet Praw Człowieka ONZ w swoich Wnioskach końcowych z 2013 r. zobowiązał władze Tadżykistanu do poinformowania w ciągu roku o implementacji rekomendacji nr 16 i 23 zawartych we Wnioskach. Niniejszy dokument ma na celu podsumowanie działań podjętych w tym zakresie przez tadżyckie władze.

Punkt 16. Wniosków końcowych zobowiązywał władze do zagwarantowania rejestracji faktu aresztowania osób w rozsądnym czasie i zapewnienia, że wszyscy aresztowani mogą w pełni korzystać z praw przyznanych im przez Pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ, włączając w to dostęp do pomocy prawnej, kontakt z członkami rodziny i personelem medycznym. Władze powinny zapewnić też niezależne mechanizmy kontroli wszystkich miejsc pozbawienia wolności.

W dokumencie podkreślono, że problemy, które zostały zasygnalizowane we Wnioskach końcowych w większości wciąż nie zostały rozwiązane. Problemy dotyczą m.in. wciąż niejasnej definicji momentu pozbawienia wolności w tadżyckim prawie, skutecznego informowania aresztowanych o przysługujących im prawach, braku możliwości ustalenia tożsamości funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania, co w efekcie ułatwia pozostanie bezkarnym za stosowanie tortur oraz braku natychmiastowego dostępu do adwokata wskazanego przez aresztowanego, kontaktu z rodziną lub personelem medycznym. W dokumencie zasygnalizowano także brak przestrzegania przepisów o konieczności przesłuchania aresztowanego najpóźniej 72 godziny po zatrzymaniu, a sędziowie prowadzący przesłuchania nie wszczynali postępowań nawet w przypadku gdy aresztowany skarżył się na stosowanie wobec niego tortur.

Punkt 23 Wniosków końcowych zawierał rekomendację dotyczącą dopasowania przepisów krajowych dotyczących rejestracji organizacji pozarządowych do standardów określonych w Pakcie. Ponadto zobowiązano władze Tadżykistanu do przywrócenia do działania tych organizacji, które zostały rozwiązane niezgodnie z prawem i unikania stosowania nieproporcjonalnych lub dyskryminujących restrykcji dla swobody zrzeszania się.

Organizacje pozarządowe, które przygotowały materiały informacyjne wyrażają swoje zaniepokojenie wprowadzonymi zmianami do ustawy o stowarzyszeniach publicznych przyjętymi w sierpniu 2015 r. i ostatnimi kontrolami organizacji pozarządowych, włączając w to grupy tworzące Koalicję przeciwko torturom w Tadżykistanie. Działania prowadzone przez Komitet podatkowy, Inspekcję pracy, prokuratorów i Państwowy komitet bezpieczeństwa narodowego mogą służyć do zastraszenia i uciszenia organizacji pozarządowych. Organizacje działające na rzecz praw człowieka odbierane przez władze jako „promujące zachodnie wartości” są szczególnie narażone na represje.

Pełen dokument dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi