AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W związku z tym dniem eksperci przypominają o obszarach, w których dyskryminacja na tle etnicznym jest w Polsce najbardziej widoczna.

Źródło: www.humanrightseurope.org/

Według wyników spisu powszechnego prawie 94 procent osób deklarowało narodowość wyłącznie polską, a nieco ponad dwa procent polską i niepolską równocześnie. Narodowość wyłącznie niepolską wymieniło 1,46 procent badanych. Osoby deklarujące narodowość niepolską lub podwójną to przede wszystkim przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemcy oraz obywatele polscy o imigranckich korzeniach.

Dane Urzędu ds. Cudzoziemców wskazują, że z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce. W grudniu 2012 ważne karty pobytu posiadało 111 971 osób, co stanowi ok. 10 procent więcej niż w roku poprzednim.

Przeprowadzone w lutym 2013 roku badania CBOS nad stosunkiem Polaków do innych narodów pokazały, po raz pierwszy od 20 lat, spadek deklarowanej sympatii do innych nacji. Najmniej lubianą przez Polaków grupą są Romowie, następnie Rumunii, Turcy, Palestyńczycy, Rosjanie, Żydzi, Wietnamczycy, Chińczycy, Ukraińcy i Białorusini.. „Przedstawiciele tych nacji są w Polsce obecni w stosunkowo dużej liczbie i są dodatkowo łatwo identyfikowalni ze względu na charakterystykę antropologiczną i kulturową, w przeciwieństwie do najbardziej lubianych narodów” – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka HFPC.

W dalszym ciągu najbardziej wykluczoną grupą pozostają Romowie. Nadal bardzo trudne pozostają warunki bytowe i mieszkaniowe dużej części Romów. Około 90 procent osób w wieku produkcyjnym nie ma stałego zatrudnienia. Jak wynika z doświadczeń organizacji prowadzących projekty aktywizacji zawodowej Romów, nawet osoby, które mają kwalifikacje, mogą nie dostać pracy. „Zdarza się, że pracodawca wycofuje deklarowaną chęć zatrudnienia danej osoby, po tym, gdy okazuje się ona Romką lub Romem” – mówi Agnieszka Mikulska.

Według oficjalnych źródeł liczba przestępstw popełnianych z nienawiści jest stosunkowo niska. Jak wynika z danych policyjnych, w roku 2009 stwierdzono 155 przestępstw z artykułów 119, 256, 257 kodeksu karnego (dotyczących przestępstw z nienawiści), w 2010 – 197, w 2011 – 186, zaś w pierwszym kwartale 2012 roku  – 84. „Dane te mogą być jednak niepełne, między innymi ze względu na fakt, że ofiary przestępstw nie zawsze zgłaszają się do organów ściągania – dotyczy to zwłaszcza aktów słownych takich jak wyzwiska, groźby, znieważenia” – tłumaczy Agnieszka Mikulska.

Ofiarami rasistowskiej przemocy są zazwyczaj osoby wyróżniające się ciemniejszym kolorem skóry. Najczęściej popełniane przestępstwa to te o charakterze werbalnym, jednak w ciągu ostatnich lat odnotowywane były także poważniejsze przypadki przemocy, takie jak pobicia czy próby podpaleń mieszkań (np. zamieszkałych przez Czeczenów, Romów). Zdarzają się także przypadki niszczenia mienia, miejsc pamięci lub obiektów sakralnych oraz umieszczania na nich rasistowskich lub nazistowskich treści. „Trudność dla organów ścigania jest ustalenie sprawców przestępstw. Duża część zgłaszanych przestępstw kończy się umorzeniem” – mówi Agnieszka Mikulska.

Opracowanie „Dyskryminacja z powodów etnicznych, narodowych i rasowych – krótka charakterystyka sytuacji w Polsce” dostępne jest tutaj.

W całej Europie, w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową,  odbywają się Tygodnie Walki z Rasizmem. W Polsce też odbędzie się wiele wydarzeń m.in. w Lublinie, Poznaniu, Warszawie czy we Wrocławiu.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi