AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Mobilizacja: Obserwacja wyborów

Pierwsze akcje mobilizacyjne Inicjatywy Helsińskiej wiążą się z wyborami samorządowymi jesienią 2018 roku w Polsce. Zakończyliśmy już monitoring ksenofobii w kampanii wyborczej, a raport z tego monitoringu przedstawimy 11 grudnia 2018 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie o godzinie 19:00, podczas 18. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie: www.watchdocs.pl. Wciąż jeszcze zgłaszać się można do obserwacji postępowań sądowych w sprawach protestów wyborczych.

Obserwuj z nami protesty wyborcze!

Zapraszamy Was do obserwowania z nami postępowań sądowych w sprawach protestów wyborczych.

W przypadku naruszeniu przepisów dotyczących głosowania można złożyć do sądu protest wyborczy. Dzięki sieci lokalnych obserwatorów w ramach Inicjatywy Helsińskiej HFPC będzie obserwować wybrane protesty.

Kto może wnieść protest wyborczy?

Protest przeciwko ważności wyborów w danym okręgu może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. Prawo wniesienia protestu przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu.

Jak to działa?

W ciągu 14 dni od ogłoszenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów można złożyć protesty wyborcze.

Protest przeciwko ważności wyborów lub przeciwko wyborowi określonej osoby może być złożony z powodu:

  • dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów;
  • naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Protesty składa się:

  • do sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego,
  • w formie pisemnej; protest musi zawierać zarzuty dotyczące naruszenia przepisów regulujących głosowanie oraz dowody na ich poparcie (np. filmy, zdjęcia, dokumenty, zeznania świadka).

Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych ze złożeniem protestu wyborczego zawiera podręcznik opracowany przez Fundację im. S. Batorego.

Co dalej?

Protesty rozpatrują sądy okręgowe (w składzie 3 sędziów) w postępowaniu nieprocesowym w terminie 30 dni od upływu terminu na ich wniesienie. Protesty są rozpatrywane z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców. Sąd okręgowy rozpoznając protesty wyborcze rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru radnego. Sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów.

Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego. Mogą je wnieść: osoba wnosząca protest wyborczy, komisarz wyborczy, przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca. Sąd apelacyjny rozpoznaje sprawę w ciągu 30 dni.

Obserwacja protestów

Sposób i tryb rozpatrywania protestów wyborczych przez sądy to istotny element całego procesu wyborczego. Dlatego prowadzimy monitoring postępowań sądowych dotyczących protestów wyborczych – jak wiele protestów złożono oraz w jaki sposób sądy je rozpatrywały.

Szukamy osób, które będą mogły obserwować wybrane protesty wyborcze w swoich miastach i/lub regionie.

Jeśli chcesz dołączyć do grona obserwatorów protestów, zgłoś się pod adres: maria.roman@hfhr.pl, w temacie maila wpisując: OBSERWATOR/KA

Jeśli planujesz zgłosić protest wyborczy, prześlij nam informację na adres: maria.roman@hfhr.pl, w temacie maila wpisując: PROTEST WYBORCZY

Zastrzegamy, że jesteśmy w stanie monitorować tylko wybrane protesty wyborcze na terenie całego kraju.

————————————————————————————————————————————————

Ksenofobia w kampanii wyborczej – monitoring

Powody i cele monitoringu

Pomysł monitorowania kampanii wyborczej pod kątem mowy nienawiści i wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym zrodził się w związku z doświadczeniami z kampanii wyborczej w 2015 roku. Wówczas to po raz pierwszy w polskiej kampanii wyborczej pojawił się temat migracji i uchodźctwa. Stało się tak dlatego, że okres kampanii zbiegł się w czasie w dyskusjami dotyczącymi przyjmowania i relokacji uchodźców przez państwa członkowskie EU. W Polsce debata ta miała burzliwy przebieg, a słowom towarzyszyły protesty uliczne i demonstracje, zarówno za przycięciem uchodźców, jak i przeciw. Dyskusja toczyła się także w Internecie, przybierając tam mocno anty-uchodźczy i anty-islamski charakter – badania zawartości Internetu wykazały, że 81% postów dotyczących uchodźców miało wydźwięk negatywny. W takim też duchu wypowiadało się wielu polityków, co – jak wykazały późniejsze analizy – przełożyło się na poparcie wyborcze.

W kolejnych latach dyskusja wokół tematu uchodźctwa i migracji przycichła (głównie ze względu na niezrealizowanie przez Polskę unijnych zobowiązań przyjęcia części uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki), niemniej ksenofobiczne i antymigranckie wypowiedzi nadal pojawiają się w dyskursie publicznym – w tym w ustach polityków i na ich kanałach społecznościowych – przybierając okresowo na sile, przy okazji konkretnych wydarzeń (np. uchwalenie i zmiana ustawy o IPN).

Chcemy razem z Wami przyjrzeć się, czy w roku 2018 temat migracji i uchodźctwa, a szerzej – relacji z innymi narodami, pojawi się w kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego i czy, jak w 2015 roku, stanie się paliwem wyborczym dla (przynajmniej niektórych) polityków. Czy rzeczywista lub projektowana obecność cudzoziemców, migrantów, mniejszości w Polsce oraz relacje z nimi są tematami ważnymi dla polityków i ich wyborców? Czy i jak często politycy będą używać jawnie ksenofobicznego języka, a nawet posuwać się do mowy nienawiści?

Aby odpowiedzieć na te pytania, monitorujemy dyskusję toczącą się na internetowych kanałach komunikacyjnych polityków – kandydatów na prezydentów wybranych miast. W ramach monitoringu analizujemy posty samych kandydatów oraz wypowiedzi internautów.

Monitoring prowadzimy w partnerstwie z firmą Sentione, przy wykorzystaniu stworzonego przez nią narzędzia do monitorowania Internetu i mediów społecznościowych.

Forma zaangażowania członków Helsińskiej Inicjatywy

Osoby zaangażowane w ten projekt prosimy o monitorowanie kanałów komunikacyjnych kilku polityków, polegające na czytaniu wyselekcjonowanych przez narządzie Sentione postów, analizowaniu ich treści i kategoryzowaniu ich według ustalonego klucza. Prosimy Was także o podsumowanie wyników analiz w formie krótkiego raportu (jedna do dwóch stron).

Aby móc wziąć udział w akcji, potrzebujesz:

– własnego komputera i dostępu do szerokopasmowego Internetu (monitoring będzie prowadzony zdalnie),

– swobodnie poruszać się w środowisku Internetu,

– mieć konta w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter),

– mieć możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w dniu 6 października 2018 w Warszawie (koszty dojazdu pokrywa HFPC).

Naturalnie wiedza na temat zjawisk ksenofobii, rasizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści będzie mile widziana, podobnie jak doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Zastrzegamy, że do udziału w szkoleniu i w akcji możemy zaprosić jedynie około 20 osób.

Okres zaangażowania w projekt:

Od 6 do 31 października 2018 r. (od 6 do 20 października monitorowanie postów, od 20 do 31 października przygotowanie krótkich raportów podsumowujących). Szacowany czas zaangażowania jednej osoby w projekt to 30-40 godzin.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi