AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Newsletter

*  ENGLISH TEXT FOLLOWS*

 

Newsletter Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zawiera najważniejsze wiadomości związane z naszą działalnością w ciągu mijającego tygodnia. W newsletterze informujemy również o nadchodzących wydarzeniach m.in. konferencjach, debatach, festiwalach filmowych.

Aby otrzymywać od nas newsletter, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij “zapisz się”. Po zapisaniu się, otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa w celu realizacji usługi newsletter.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi newsletter. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości realizacji wskazanej usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.

Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji usługi newsletter, lub do czasu rezygnacji z tej usługi a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać.


 

 

 

ENGLISH

The Helsinki Foundation for Human Rights Newsletter contains the most important information related to our activity over the course of the past week.  In the newsletter, we also release information on upcoming events (e.g. Concerts, debates, and film festivals)

To receive our newsletter on every Wednesday, please enter your e-mail address below and click “subscribe”.  After you have subscribed, you will receive an e-mail containing a request to confirm your registration.

Please be advised that your personal data will be processed by the Helsinki Foundation for Human Rights, based in Warsaw, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa in order to provide the newsletter service.

The basis for the processing of personal data is your consent (Article 6 (1) (a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection)).

Providing your data is voluntary, but necessary for the implementation of the newsletter service. The consequence of not providing your data will be the inability to perform the indicated service.

You have the right to access the data, request us to rectify it, remove it or restrict its processing. You have the right to object to the processing of data that has been made available to us. If we process your data based on your consent, you have the right to withdraw it.

You have the right to transfer your data to another personal data administrator indicated by you.

If you believe that we are processing data in a wrong way, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body of the President of the Office of Personal Data Protection.

Your personal data will not be passed on to third parties. Your data will be processed no longer than it is necessary to carry out the newsletter service, or until the time of resignation of this service and after that time can be processed as long as you can sue us.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi