AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Nowy program Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła nowy program – Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości.Celem projektu jest monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem gwarancji ochrony praw i wolności jednostki, a także zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. „Reforma wymiaru sprawiedliwości od 1989 r. jest solą w oku kolejnych ekip rządowych” – mówi Artur Pietryka, koordynator programu. „Biorąc pod uwagę ilość skarg, które wpływają do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierzetelność polskiego postępowania sądowego, można stwierdzić, że wymiar sprawiedliwości jest niewydolny w zakresie poszanowania praw człowieka” – dodaje.

Głównym zadaniem zespołu ekspertów współpracujących w ramach programu jest uczestniczenie  w bieżących pracach legislacyjnych dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości, zarówno na etapie konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych, prac w komisjach sejmowych, jak i działań podejmowanych już po uchwaleniu ustawy przez Parlament. W ramach tych działań eksperci zajmują się przygotowaniem m.in. opinii prawnych oraz komentarzy do projektów ustaw z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo w ramach programu cyklicznie będą przygotowywane tzw. policy papers, obrazujące efekty obowiązywania nowo uchwalonych ustaw. Analizy będą prezentowane po upływie pewnego czasu od wejścia w życie ustawy. Zadaniem tych analiz będzie ocena skuteczności reformy oraz zbadanie, czy cel wprowadzenia danego aktu prawnego został zrealizowany, oraz wskazanie ewentualnej dalszych modyfikacji prawa.

W ramach Programu będą również cyklicznie przeprowadzane seminaria eksperckie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, adwokatów i radców prawnych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ich przedmiotem będzie gromadzenie jak najszerszej wiedzy oraz opinii na temat projektowanej regulacji.

Prace Programu będą przedmiotem ewaluacji ze strony ekspertów, a podsumowanie rezultatów nastąpi na konferencji końcowej, gdzie zaprezentowane będą obserwacje oraz zastrzeżenia odnoszące się do udziału organizacji społecznych w procesie stanowienia prawa oraz ich wpływu na proces legislacyjny. Program jest wstępnie zaplanowany na dwa lata, do czerwca 2012.

Funkcję koordynatora programu pełni Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Asystentem w ramach programu jest Wojciech Klicki, który wcześniej pracował w ramach programu Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Program finansowany jest z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego. Współpracę przy organizacji seminariów w ramach programu zadeklarowało wydawnictwo Wolters Kluwer.

Wszelkie informacje o programie oraz o jego bieżących działaniach dostępne są na stronie www.hfhrpol.waw.pl/legislacja


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi