AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Oferta pracy na stanowisku głównego księgowego HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszukuje osoby do pracy na stanowisku głównego księgowego. 

Wymagania:

 Wykształcenie wyższe kierunkowe: finanse, ekonomia, rachunkowość.

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym minimum 3-letnie na stanowisku głównego księgowego.
 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz bieżących przepisów podatkowych.
 • Znajomość przepisów kadrowo-płacowych.
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.
 • Doświadczenie w rozliczaniu grantów i projektów unijnych.
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel.
 • Znajomość programu Symfonia.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dokładność, systematyczność, terminowość i doskonała organizacja pracy własnej i zespołu.
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Dużym atutem będzie dodatkowo:

 • Doświadczenie w księgowości organizacji pozarządowej lub instytucji naukowej.
 • Znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca porozumiewanie się z partnerami z krajów WNP.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Miejsce pracy w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Wynagrodzenie w przedziale 7000 – 8500 zł. brutto zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami.

Proces rekrutacji:

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów osobiście w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Fundacji (Warszawa, ul. Zgoda 11, V piętro) lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres: L.Kerymov@hfhrpol.waw.pl.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji;
 • kserokopie/skany świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest  Helsińska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie (00-018), ul. Zgoda 11.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi