AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Podawanie danych o uchodźcach władzom ich krajów narusza Konwencję Genewską

Jak donoszą media, w kwietniu tego roku przedstawiciele władz Wietnamu złożyli wizytę w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła w tej sprawie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. HFPC po raz kolejny wskazuje, że dokonywane przez Straż Graniczną czynności, podczas których władzom kraju pochodzenia przekazywane są dane pozwalające na identyfikację osób ubiegających się o status uchodźcy, mogą naruszać prawa tych osób.

Rzeczniczka Straży Granicznej wskazała, że czynności dokonywane przez przedstawicieli Wietnamu miały na celu potwierdzenie tożsamości cudzoziemców w celu wydania im dokumentów podróży.

„Takie działania należy uznać za przedwczesne wobec cudzoziemców, którzy znajdują się obecnie w procedurze uchodźczej” – tłumaczy Marta Górczyńska, prawniczka HFPC. „Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania osoby te mają prawo do pozostania na terytorium Polski, a zatem podejmowanie kroków zmierzających do ich wydalenia należy uznać za nieuzasadnione” – podkreśla Marta Górczyńska.

Problem związany ze zwracaniem się przez polskie organy do władz kraju pochodzenia cudzoziemca z prośbą o potwierdzenie jego tożsamości sygnalizowany był przez HFPC wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. HFPC podkreślała, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka samo nieinformowanie przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju pochodzenia o rodzaju postępowania toczącego się wobec cudzoziemca nie jest wystarczającą gwarancją zachowania w tajemnicy faktu ubiegania się przez cudzoziemca o nadanie mu statusu uchodźcy.

„Podejmowane przez Straż Graniczną czynności stwarzają zagrożenie nie tylko dla samych cudzoziemców, ale również dla ich rodzin, które pozostały w kraju pochodzenia” – ostrzega Marta Górczyńska. „Działania te mogą zatem stanowić w naszej ocenie naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konwencji genewskiej o statusie uchodźców” – dodaje Marta Górczyńska.

Wystąpienie HFPC do Komendanta Straży Granicznej dostępne jest tutaj.

Artykuł “Wietnamska bezpieka przesłuchuje w Polsce. Pogranicznicy: Chodzi tylko o potwierdzenie tożsamości” dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi