AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Podsłuchy: Prokurator Generalny przesłał Senatowi informację statystyczną

Prokurator Generalny przesłał do Senatu informację statystyczną na temat częstotliwości sięgania przez uprawnione organy po kontrolę operacyjną oraz kontrolę i utrwalanie rozmów.

W świetle tej informacji w 2010 r. wszystkie uprawnione organy skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów (prokurator) lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej (ABW, AW, CBA, SKW, SWW, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, kontrola skarbowa) łącznie wobec 6723 osób. Sądy okręgowe zarządziły  kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6453 osób, a odmówiły zarządzenia wobec 52 osób. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 218 osób. W przypadku Policji, te dane wyglądały w ten sposób, że wnioski dotyczyły łącznie wobec 5824 osób, sądy okręgowe uwzględniły wnioski wobec 5594 osób i odmówiły co do 41 osób. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 189 osób. Przedstawienie tej informacji ma związek z wejściem w życie w dniu 11 czerwca 2011 r. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Powyższe zestawienie, pomimo iż jest dość ograniczone (nie zawiera informacji o liczbie postanowień o przedłużaniu podsłuchów, o ogólnej liczbie wniosków o podsłuch – kilka wniosków może dotyczyć jednej osoby, ogranicza szczegółowe dane tylko do Policji) to daje do myślenia. Wskazuje ono, że w stosunku do 96 % osób, wobec których uprawnione organy wnoszą o zarządzenie podsłuchu, ten podsłuch został ostatecznie zastosowany. Sądy okręgowe zarządzają natomiast kontrolę operacyjną oraz kontrolę i utrwalanie rozmów w stosunku do ponad 99 % osób wskazanych we wnioskach o ich zarządzenie. Powstaje wreszcie pytanie, czy nowe przepisy wzmocnią kontrolę sądową i prokuratorską (wprowadza się obowiązek przedłożenia materiałów uzasadniających założenie podsłuchu) nad stosowaniem kontroli operacyjnej oraz kontroli i utrwalania rozmów.

Przypomnieć jedynie wypada, iż Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi obecnie dwa postępowania przed sądami administracyjnymi, dotyczące statystyk o liczbie wniosków (nie zaś osób) skierowanych przez ABW oraz CBA o zastosowanie kontroli operacyjnej do dnia 31 marca 2009 r.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi