AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Pomoc Prawna

Dyżury prawnika

Co tydzień, w środę w godzinach 13.30 – 15.00 w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbywają się dyżury prawnika, w trakcie których można uzyskać bezpłatną poradę prawną w sprawach z zakresu potencjalnego naruszenia praw człowieka. Aby zapisać się dyżur prawnika zadzwoń pod numer 22 556 44 54 lub 22 556 44 68  codziennie w godz. 10.00 – 14.00. UWAGA! Informujemy, że nie udzielamy porad prawnych w rozmowach telefonicznych.

 

Napisz do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka działa Zespół Wstępnej Analizy Spraw. Zespół zajmuje się analizą spraw napływających do Fundacji. W ramach prac zespołu opracowywane są odpowiedzi na napływające listy oraz podejmowane są decyzje o przekazaniu spraw do innych programów prawnych. W odpowiedziach listownych  informujemy o tym, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka może zająć się sprawą. W przypadku decyzji odmownych informujemy zwięźle o przyczynach naszego stanowiska. W takiej sytuacji informujemy o istniejących możliwościach prawnych podjęcia interwencji przez inne instytucje (lub udzielenia pomocy prawnej). W ograniczonym zakresie udzielamy także informacji prawnej z jakich środków proceduralnych można w sprawie skorzystać.

Jeżeli sprawa została przekazana do jednego z powyższych programów HFPC, decyzję o zajęciu się sprawą podejmują koordynatorzy tych programów lub ich rady programowe. Również w tym przypadku, jeżeli zostanie podjęta decyzja odmowna, informujemy o przyczynach naszego stanowiska.

Jeśli chcesz poinformować Helsińską Fundację Praw Człowieka o sprawie, w której mogło dojść do naruszenia praw człowieka przygotuj list, w którym:

– krótko (maksymalnie 2 strony maszynopisu) zostanie opisana sprawa,

– dołączone zostaną kserokopie najważniejszych dokumentów zebranych w sprawie (np. kserokopie wyroków, protokołów sprawy, decyzji administracyjnych etc.).

Listy prosimy kierować na adres:  Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11 00 – 018 Warszawa z dopiskiem: Zespół Wstępnej Analizy Spraw Zgłoszenia spraw przesyłane mailowo nie będą rejestrowane.

UWAGA! Informujemy, że nie udzielamy pomocy ani informacji prawnej w sprawach dotyczących naruszeń praw człowieka przez władze innych państw niż Polska.

 

Zapytaj o swoją sprawę

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na jakim etapie prac zespołu jest Twoja sprawa zadzwoń pod numer 22 556 44 69 lub 22 556 44 68codziennie w godzinach między 10.00 – 14.00

Kontakt z Programem Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Kontakt z prawnikami w sprawach dotyczących cudzoziemców na terenie Polski możliwy jest pod numerem  22 556 44 66 lub adresem e-mail refugees@hfhr.org.pl

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Każdy, którego prawa gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zostały naruszone oraz wyczerpał drogę postępowania sądowego w kraju, może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pobierz wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Lawyers on Duty

On Wednesday of each week, between 13:30 and 15:30, lawyers at the Helsinki Foundation for Human Rights are on call, during which time it is possible to obtain legal assistance free of charge on issues that fall within the scope of potential human rights violations. To register for legal consultation, please phone in advance at: (+48) 22 556 44 69.

NOTICE:It is our policy not to provide legal advice via telephone conversations.

Legal assistance to refugees and migrants

From Monday to Friday lawyers of the Legal Assistance to Refugees and Migrants Programme are on call.The Program’s fundamental activity is to provide free of charge legal advice and assistance to foreigners turning to the Foundation and to undertake litigation actions. To obtain legal consultation, please phone: +48 22 556 44 66

Write to the Helsinki Foundation for Human Rights

An Initial Case Analysis Team (Zespół Wstępnej Analizy Spraw) is active at the Helsinki Foundation for Human Rights.  The team’s responsibility is the analysis of cases submitted to the Foundation.  The role of the team encompasses responding to incoming correspondence and making decisions on the referral of cases to other legal programs. In our responses to correspondence we inform on whether the Helsinki Foundation for Human Rights is able to involve itself in the case.  In the event of a negative response, we concisely state the reasons for our position.  In such cases, we offer information on the existing possibilities for conducting a legal intervention by other institutions (or, alternately, on the possibility of obtaining legal advice).  We also offer a limited range of information on the procedural means that may be used in the given case. If the case has been referred to one of the above-mentioned HFHR programs, the decision on whether to take up the case is made by the programs’ coordinators, or by the relevant program committees.  In the case of a negative response, you will likewise receive notification for the reasons for our position. If you wish to inform the Helsinki Foundation for Human Rights about a case where a human rights violation may have occurred, please write a letter in which:

  • The case is briefly (using a maximum of two typed pages) described
  • Photocopies of the most significant documents pertinent to the case (e.g. Photocopies of court judgments, records of the case, administrative decisions, etc.)

Please send all correspondence to: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11 00 – 018 Warszawa with the following written on the envelope: Zespół Wstępnej Analizy Spraw

Notice:It is our policy not to grant legal assistance or information in cases involving human rights violations committed by the authorities of countries other than Poland.

Enquire About Your Case

If you wish to find out the stage at which the team handling your case is on, please call (+48) 22 556 44 69 or (+48) 22 556 44 68.

Complaints to the European Court of Human Rights

All persons whose rights guaranteed in the European Convention on Human Rights have been violated, and who have exhausted the possibilities for legal action in his/her country may lodge a complaint with the European Court of Human Rights. [Download the template of an application to the European Court of Human Rights]


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi