AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Prawa człowieka w pracy magisterskiej

Do udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka zgłoszonych zostało 29 prac magisterskich z dziedziny prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, europeistyki, rosjoznawstwa i malarstwa.  Autorzy prac reprezentują aż 15 różnych uczelni – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie.

Zgłoszone prace poruszają następujące zagadanienia:

–        system ochrony praw człowieka w Europie

–        teologia feministyczna

–        stany nadzwyczajne

–        prywatne firmy wojskowe

–        ochrona uchodźców w Afryce

–        przestępstwo pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania

–        organizacja punktów katechetycznych

–        handel ludźmi i ochrona jego ofiar

–        granice wolności słowa

–        prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rodzinnych

–        prawo konfliktów zbrojnych

–        prawa więźniów w Rosji

–        przestępstwo pedofilii

–        lustracja

–        działalność organizacji międzynarodowych w Sudanie

–        prawa ojca

–        tymczasowe aresztowanie

–        odpowiedzialność władzy publicznej

–        standardy traktowania osób w aresztach policyjnych

–        nieformalne systemy wymiaru sprawiedliwości w kontekście prawa do rzetelnego procesu

–        dostęp do wody

–        ochrona dóbr osobistych w postępowaniu karnym

–        działalność artystyczna w kontekście obywatelskiego sprzeciwu

–        pozycja kobiet w państwach muzułmańskich

–        ograniczenia aktu apostazji

–        oświadczenia pro futuro

–        organizacje pozarządowe w Indiach

–        wolność ekspresji dziennikarzy w kontekście prawa do prywatności

 

Prace oceni Komisja konkursowa w następującym składzie:

Ewa Łętowska – przewodnicząca Komisji

Prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych PAN. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. W latach 1987-1992 była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Agnieszka Bieńczyk-Missala

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 2006-2008 była głównym specjalistą, analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Jerzy Ciemniewski

Prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych PAN. Był posłem I, II i III kadencji Sejmu RP, a w latach 1998-2007 sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Współzałożyciel Komitetu Helsińskiego w Polsce, obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jacek Dubois

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym i ochronie dóbr osobistych. Jest autorem kilku książek przygodowych dla dzieci oraz licznych felietonów.

Teresa Flemming-Kulesza

Sędzia Sądu Najwyższego (Przewodnicząca Wydziału I Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych).

Krzysztof Motyka

Prof. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Prawa i Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Członek Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.

Paweł Nasiłowski

Generał Służby Więziennej, b. Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Obecnie Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia systemu dozoru elektronicznego. Założyciel oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.CH. Kofeda w Siedlcach

Danuta Przywara

Socjolog. W latach 1980-81 mediator Komisji Mediacji w Regionie Mazowsze NSZZ „Solidarność”, a od 1982 r. członkini Komitetu Helsińskiego w Polsce. Od 1989 r. współtworzyła Helsińską Fundację Praw Człowieka – jako sekretarz, a następnie wiceprezes Zarządu. Od lutego 2008 r. – Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ewa Siedlecka

Dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się w tematyce konstytucyjnej, praworządności oraz ochrony praw człowieka.

Anna Śledzińska-Simon

Doktor nauk prawnych, kierownik Katedry Administracji Publicznej w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor”. Koordynator programu „Prawa człowieka w orzecznictwie sądów polskich” (www.prawaczlowieka.edu.pl) prowadzonego przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW.

Jerzy Zajadło

Prof. dr hab., kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakładu Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Koordynatorem konkursu jest Joanna Lora, absolwentka studiów prawniczych I stopnia na Uniwerystecie Roberta Schumana w Strasburgu, obecnie studentka V roku prawa na WPiA UW. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje dr Adam Bodnar, Sekretarz Zarządu i szef Działu Prawnego HFPCz.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną sprawdzone na zasadach pro bono z wykorzystaniem Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

plagiat

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2011 roku.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni oraz publikacja zwycięskiej pracy magisterskiej. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają możliwość odbycia atrakcyjnych płatnych praktyk miesięcznych, a także publikacji pracy w formie e-booka.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi