AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Procedura wyboru kandydata na sędziego ETPC bez zmian – Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na wspólne postulaty HFPC, NRA, KIRP

♦ 21 lutego 2020 r. Sekretarz Generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystosował pismo, w którym Polska została zaproszona do przedstawienia listy trzech kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do dnia 8 marca 2021 r.

♦ 21 maja 2020 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych skierowały pismo do Ministra Spraw Zagranicznych, w którym zawarte zostały uwagi i rekomendacje dotyczące polskiej procedury ws. wyłonienia listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

♦ W odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r. Ministerstwo wskazało, iż nie przewiduje wprowadzania merytorycznych zmian w obowiązującym zarządzeniu z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jedynie przeprowadzenie aktualizacji zawartego w nim nazewnictwa, stosownie do obecnej struktury organizacyjnej.

♦ Ministerstwo zasygnalizowało jednak chęć podjęcia współpracy z szeregiem podmiotów, w tym m.in. z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Radców Prawnych, w zakresie publikacji i rozpowszechnienia informacji ws. naboru kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

W odpowiedzi z dnia 30 czerwca 2020 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, iż nie planuje przeprowadzenia merytorycznych zmian zarządzenia, które aktualnie reguluje krajową procedurę ws. wyboru kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ocenie Ministerstwa jest to niemożliwe, gdyż postępowanie dotyczące wyboru kolejnego polskiego sędziego w ETPCz zostało już wszczęte przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Przewidywana jest wyłącznie aktualizacja zawartego w zarządzeniu nazewnictwa, tak by odpowiadało ono obecnej strukturze organizacyjnej. Tym samym nieuwzględnione zostaną m.in. postulaty, które Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłaszały względem składu podmiotu odpowiedzialnego za wyłonienie listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Miały one na celu zagwarantowanie, aby było to grono eksperckie o charakterze apolitycznym, składające się z osób o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym i reprezentujące osoby obojga płci, a nie wywodzące się z administracji publicznej, jak ma to miejsce przy obecnym brzmieniu zarządzenia. Ministerstwo odniosło się jednak do zgłaszanego w tym aspekcie zastrzeżenia wskazując na przykłady państw, w których organy odpowiedzialne za wyłonienie kandydatów składają się wyłącznie z osób wywodzących się z administracji rządowej.

Ponadto, MSZ wskazało, iż udział obserwatorów w pracach Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest niemożliwy, ze względu na konieczność zachowania odpowiednich standardów poufności postępowania, którym uchybienie może stanowić czynnik odstraszający osoby chętne do kandydowania.

W odpowiedzi Ministerstwo zadeklarowało chęć współpracy z szeregiem podmiotów przy publikacji i rozpowszechnianiu informacji o naborze na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ponadto zapewniło, że w toku procedury będzie w szerokim zakresie współpracowało z Doradczym Panelem Ekspertów Rady Europy ds. wyłonienia kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ministerstwo powiadomiło również, iż podda analizie rekomendacje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w ramach działań podejmowanych w celu zagwarantowania przeprowadzenia rozmów z kandydatami zgodnie z zasadą równych szans.

Ministerstwo poinformowało również, iż ogłoszenia na temat kolejnych etapów procedury wyłaniania kandydatów będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pismo z dnia 30 czerwca 2020 r. nie zawiera natomiast żadnych informacji na temat potencjalnego zaproszenia kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na posiedzenie właściwej komisji sejmowej, tak jak miało to miejsce w 2010 r.

 

Do pobrania:

Zobacz powiązane:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi