AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Propozycja zaostrzenia przepisów wobec uchodźców wciąż aktualna – kolejne stanowisko HFPC do projektu nowelizacji ustawy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało odpowiedź na uwagi HFPC zgłoszone do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Niestety, większość z zastrzeżeń zgłoszonych przez Fundację nie została uwzględniona w projekcie nowelizacji.

Cudzoziemcy wciąż bez należnych gwarancji przestrzegania ich praw

Aktualna wersja projektu i kierunek zmian w ustawie nadal budzi zaniepokojenie. Wciąż aktualna pozostaje bowiem propozycja wprowadzenia m.in. tzw. procedur granicznych, listy bezpiecznych krajów trzecich oraz bezpiecznych krajów pochodzenia, brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji o odmowie udzielenia ochrony, jak również możliwość automatycznego pozbawiania wolności znacznej części cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wprowadzane zmiany mają zapewnić porządek publiczny i ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdaniem projektodawców zmiany przepisów  są odpowiedzią na nasilający się ruch migracyjny.

Liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej wciąż spada

Tymczasem w 2017 r. liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce stale spada, kontynuując tendencję rozpoczętą w lipcu 2016 r., a wartości z kwietnia są najniższe od stycznia 2015 r.

Spadek ten może być jednak związany z sytuacją na polskich przejściach granicznych, w tym przede wszystkim na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie od wielu miesięcy obserwowany jest problem związany z dostępem do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, o czym HFPC informowała wielokrotnie.

W ocenie Fundacji projektowane rozwiązania prawne dotyczące uchodźców mogą prowadzić do systemowego naruszania ich praw zawartych w Konwencji genewskiej z 1951 r. i prawie międzynarodowym, istnieją także wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE.

 „Polska nigdy nie była i nadal nie jest państwem docelowym dla uchodźców”

„Na podstawie tych danych statystycznych, informacji o rosnącej liczbie decyzji o odmowie wjazdu i doniesień napływających z przejść granicznych można wyciągnąć wniosek, że ta sytuacja jest związana z naruszaniem przez Polskę przepisów prawa międzynarodowego i uniemożliwianiem czy utrudnianiem dostępu do procedury uchodźczej na przejściach granicznych” – mówi Daniel Witko, prawnik HFPC.

„Należy jednak podkreślić, że obiektywnie są to drobne różnice. Liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce wynosi około 10–15 tys. rocznie, co stanowi niewielki procent wszystkich wniosków o legalizację pobytu. Natomiast zestawiając liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce z liczbami w innych państwach UE, jest to naprawdę liczba znikoma. Polska nigdy nie była i nadal nie jest państwem docelowym dla uchodźców. Ciężko w tej sytuacji mówić o ich wzmożonym napływie” – uzupełnia Daniel Witko.

Projekt ustawy znajduje się tutaj.

Uwagi HFPC do projektu ustawy znajdują się tutaj.

Odpowiedź MSWiA na uwagi HFPC znajduje się tutaj.

Replika HFPC  znajduje się tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi