AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Przeszukania w biurach organizacji działających na rzecz kobiet – stanowisko HFPC

HFPC wyraża zaniepokojenie przeszukaniami przeprowadzonymi 4 października 2017 r. przez policję w biurach Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA oraz Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

Działaniom policji i prokuratury szczególnego charakteru nadaje kontekst polityczny, w jakim przeszukanie to miało miejsce. W opinii HFPC kontekst ten tworzy nie tylko bezpośrednio je poprzedzający protest kobiet pod nazwą Czarny Wtorek, ale także szereg wcześniejszych działań organów państwa.

Ograniczone pole działania

„Przeszukanie przeprowadzone przez policję i prokuraturę w tym konkretnym przypadku wpisuje się w dwa negatywne trendy, które można zaobserwować w polityce prowadzonej przez polskie władze od 2016 r. Z jednej strony są to wyraźne kroki pogarszające sytuację kobiet w Polsce, a z drugiej intensywne działania zawężające przestrzeń dla funkcjonowania organizacji pozarządowych” – podkreśla HFPC w swoim stanowisku.

Od początku 2016 r. podejmowane są próby ograniczania działalności organizacji pracujących na rzecz kobiet. Jedną z nich była odmowa finansowania Centrum Praw Kobiet z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze względu na to, że CPK udziela pomocy wyłącznie kobietom. Organizacjom tego typu ogranicza się również dostęp do konsultacji nowych przepisów ich dotyczących, a także pole dialogu w ramach struktur ministerialnych.

„Te wszystkie działania można postrzegać jako element strategii prowadzącej do ograniczania praw kobiet, obok prób wprowadzania całkowitego zakazu aborcji, limitowania dostępu do antykoncepcji czy rozszerzania zasięgu klauzuli sumienia” – ocenia Joanna Smętek, prawniczka HFPC. „Taka polityka najbardziej dotyka osoby korzystające z pomocy organizacji działających na rzecz kobiet. W wielu przypadkach są to ofiary przemocy domowej. Gdy wreszcie znalazły pomoc – działania państwa utrudniają im do niej dostęp” – dodaje Joanna Smętek.

Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet a działania władz

Polska ratyfikowała w 2015 r. Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. „Tym samym Polska zobowiązała się wspierać działania organizacji społecznych dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet. Jednak przeszukania w Stowarzyszeniu BABA oraz Centrum Praw Kobiet wydają się kompletnym zaprzeczeniem tych postanowień” – zaznacza Małgorzata Szuleka, prawniczka HFPC.

Wsparcie HFPC

HFPC wyraża solidarność z członkami i członkiniami organizacji, do których wkroczyła policja i prokuratura i jednocześnie deklaruje udzielenie wszelkiej, koniecznej pomocy prawnej. HFPC liczy ponadto, że działania władz polskich obserwowane w ostatnich latach w stosunku do organizacji świadczących pomoc kobietom doświadczającym przemocy domowej nie są wyrazem bagatelizowania tego problemu ani próbą ukrycia jego skali i charakteru. Dlatego pragniemy zaapelować do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o podjęcie systemowych, adekwatnych działań w zakresie odpowiedniego rozwoju wsparcia dla jej ofiar.

Stanowisko dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi