AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Orzeczenie w sprawie Dojan i inni przeciwko Niemcom

Willi i Anna Dojan, Theodor  Lydia Fröhlich, Artur i Anna Wiens, Eduard i Rita Wiens oraz  Heinrich i Irene Wiens są członkami Chrześcijańskiego Ewangelicznego Kościoła Baptystów.  Każde z tych małżeństw ma kilkoro dzieci, które uczęszczały do publicznej szkoły podstawowej w Salzkotten w Północnej Nadrenii – Westfalii w Niemczech. W czerwcu 2005r. państwo Dojanowie i Fröhlichowie zażądali, aby ich dzieci zostały zwolnione z lekcji edukacji seksualnej dla czwartoklasistów. Ich sprzeciw budziła w szczególności treść podręcznika, którym uczniowie mieli się posługiwać.

Rodzice uniemożliwili dzieciom udział w lekcji, a następnie nie puszczali do szkoły przez cały tydzień, w którym odbywały się pozostałe lekcje. W rezultacie każdy z rodziców został ukarany grzywną 75 euro za odmowę wysłania dzieci do szkoły.

W styczniu i w lutym 2007r. Dojanowie odmówili wysłania jednej ze swoich córek do udziału w warsztacie teatralnym zatytułowanym “Moje ciało należy do mnie”, którego celem było zapobieganie oraz podniesienie świadomości nadużyć seksualnych wobec dzieci. Ukarano ich grzywnami po 120 euro.

Sąd utrzymał te kary w mocy i stwierdził w szczególności, że prawo rodziców do edukacji swoich dzieci i ich prawo do wolności religii podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązku państwa zapewnienia dzieciom edukacji.

W skardze do Trybunału, na podstawie w szczególności art.2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki) i art.9 Konwencji (wolność myśli, sumienia i wyznania) oraz art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) skarżący zarzucili w szczególności, że odmowa władz krajowych zwolnienia ich dzieci z obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej oraz określonych zajęć szkolnych stanowiła nieproporcjonalne ograniczenie prawa do nauczania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi