AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Publiczny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – uwagi HFPC

„Rejestr publiczny nie stanowi efektywnego instrumentu służącego przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym” – wynika z opinii HFPC do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Zdaniem autorów, skierowany niedawno do Sejmu projekt ustawy stanowi „odpowiedź na istniejącą w Polsce potrzebę zbudowania nowych elementów systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości seksualnej, zwłaszcza skierowanej przeciwko dzieciom i młodzieży”.

Projekt zakłada m.in. utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, który będzie składał się z dwóch oddzielnych baz danych: „Rejestru z dostępem ograniczonym” i „Rejestru publicznego”.

Do pierwszej bazy danych w ramach ustawowych uprawnień dostęp będą miały organy państwowe i samorządowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Drugi z rejestrów będzie ogólnodostępny, a jego publikacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr ten obejmie sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia lub którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym w warunkach recydywy.

HFPC nie sprzeciwia się koncepcji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego mechanizmu, którego celem byłoby rejestrowanie sprawców przestępstw na tle seksualnym. „Naszym zdaniem, dostęp do takiej bazy danych powinien być jednak ograniczony do wąskiego grona podmiotów” – tłumaczy dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC.

Tym samym należy wycofać się z pomysłu wprowadzenia publicznego rejestru danych sprawców przestępstw na tle seksualnym. „Ogólnodostępny rejestr nie stanowi skutecznego środka, który przyczyniłby się do zmniejszania zagrożenia przestępczością seksualną, za to jego wprowadzenie wywoła niepotrzebne obawy społeczne oraz będzie się wiązało z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla rodzin sprawców tych przestępstw” – wskazuje dr Piotr Kładoczny..

W ocenie HFPC podejmowanie działań w celu skuteczniejszego zwalczania przestępstw na tle seksualnym powinno łączyć się z organizacją szerokiego spektrum środków profilaktycznych. Zdaniem HFPC konieczne jest podjęcie bardziej kompleksowych działań uwzględniających zaangażowanie władz publicznych w skuteczniejszą organizację readaptacji skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, a także szeroką edukację społeczeństwa, w szczególności małoletnich. HFPC podkreśla, że należy położyć akcent na rozbudowywanie programów dotyczących profilaktyki wykorzystywania seksualnego oraz na działania terapeutyczne wobec sprawców.

Przeciwko tworzeniu publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym opowiedziało się także Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. W stanowisku Towarzystwa podkreślono m.in., że istnienie takiego rejestru w znaczny sposób zmniejszy możliwości prowadzenia terapii przestępców seksualnych, ze względu na brak perspektywy powrotu tych sprawców do społeczeństwa.

Opinia HFPC dostępna jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi