AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rada Praw Człowieka ONZ przedstawiła rekomendacje dla Polski

Podczas obrad w Genewie Rada Praw Człowieka ONZ oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR).

Powszechny Okresowy Przegląd Rady Praw Człowieka ONZ  służy kontroli przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. Mechanizmowi temu podlegają wszystkie państwa członkowskie ONZ. Kraje poddane są przeglądowi raz na cztery lata. Polska przechodziła powszechny przegląd po raz pierwszy w 2008 r.

W tym roku Polska została poddana przeglądowi po raz drugi. Podczas posiedzenia w Genewie, które odbyło się 30 maja 2012 r., pracowano nad raportem opracowanym przez Grupę Roboczą ds. UPR Rady Praw Człowieka ONZ.  W raporcie wskazano jak Polska poradziła sobie z wdrożeniem rekomendacji przyjętych w 2008 r.

Podczas posiedzenia przedstawiciele rządów 43 państw zgłosili rekomendacje dla Polski, w tym m.in.: zmianę prawa karnego w celu rozciągnięcia przestępstwa mowy nienawiści na kwestię płci i orientacji seksualnej; przyspieszenie postępowań sądowych oraz skrócenie czasu tymczasowego aresztowania.

Zdaniem Rady Polska powinna również podjąć kroki w celu uwrażliwienia policji na przestępstwa na tle nienawiści rasowej i etnicznej oraz antysemityzmu, a także poprawienia sytuacji LGBT, w szczególności w zakresie uregulowania związków jednopłciowych.

Inna rekomendacja głosi, że Polska powinna też zagwarantować Polkom możliwość skorzystania z legalnej aborcji w zgodzie z obowiązującym w tej kwestii prawem oraz precyzować, kiedy kobiecie przysługuje prawo do aborcji ciąży zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Rada rekomenduje również, ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencję o ochronie praw migrujących pracowników i członków ich rodzin. Rada Praw Człowieka apeluje też o większą przejrzystość w prowadzeniu śledztwa w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA w Polsce. Wśród innych propozycji znalazło się również wykreślenie z kodeksu karnego przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim obywatelom, szczególnie dzieciom pochodzącym z mniejszości narodowych, w tym romskiej.

W odpowiedzi na rekomendacja przedstawiciele rządu Polski wskazali w odpowiedzi m.in., że podejmuje działania w celu poprawienia wydajności wymiaru sprawiedliwości.

Podkreślono znaczące zmniejszenie się okresu tymczasowego aresztowania oraz długości postępowań. Odniesiono się również do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zwiększającej się roli kobiet w życiu ekonomicznym i społecznym. Wskazano również na rosnącą ilość terapeutycznych aborcji. Odniesiono się również do licznych programów mające na celu integracje cudzoziemców, w szczególności Romów.

W odniesieniu do kwestii wolności słowa podkreślono, iż w 2010 r. Kodeks karny został znowelizowany, zmniejszając karę za zniesławienie. Przedstawiciele władz podkreślali również iż śledztwo w sprawach więzień CIA w Polsce jest prowadzone z poszanowaniem międzynarodowych standardów.

Ostateczny tekst raportu oraz rekomendacje zostaną przedstawione przez Radę Praw Człowieka w najbliższy poniedziałek 4 czerwca 2012 r. o godz. 15. Rząd Polski ustosunkuje się do złożonych rekomendacji oraz wskaże, które z nich przyjmuje.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi