AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Radcowie prawni jako pełnomocnicy przed Trybunałem w Strasburgu

W dniach 11-10 czerwca 2010 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 2-dniowe szkolenie prawników dotyczące wykorzystania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w postępowaniu przed krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Seminarium zamykało ogólnopolski cykl szkoleń będący częścią wspólnego projektu Krajowej Rady Radców Prawnych i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Radcowie Prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Osobisty patronat nad projektem sprawował Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

W ramach programu, podczas spotkań we wszystkich Okręgowych Izbach Radców Prawnych w Polsce przeszkolonych zostało ok. 500 radców prawnych. Program wspierany był również przez Biuro Informacji Rady Europy w Strasburgu.

Celem działań była poprawa jakości skarg wpływających do Trybunału w imieniu  polskich obywateli (obecnie ok. 90 % z nich odrzucanych jest ze względu na ich niedopuszczalność) a także faktyczne wdrożenie postanowień Konwencji i wynikających z nich standardów poszanowania praw człowieka do rzeczywistości prawnej w Polsce. Wykorzystanie codziennej pracy fachowych pełnomocników, jakimi są Radcowie Prawni oraz podnoszenie przez nich argumentów budowanych na gruncie Konwencji przyczyni się z pewnością do obecności jej norm i orzeczeń Trybunału w wyrokach i postanowieniach organów krajowego wymiaru sprawiedliwości.

Każde szkolenie prowadzone było przez prawnika z Trybunału w Strasburgu oraz eksperta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Sposób ten umożliwiał skonfrontowanie orzecznictwa Trybunału i europejskich standardów ochrony praw człowieka z rzeczywistymi problemami prawnymi w Polsce.  Szkolenia były także okazją do analizy przełomowych wyroków w sprawach polskich (np. Tysiąc przeciwko Polsce, Bączkowski i inni przeciwko Polsce czy Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce).

Ze strony Trybunału udział w projekcie wzięli:
– Ireneusz Kondak (Kancelaria ETPC)
– Krzysztof Kosowicz (Kancelaria ETPC)
– Mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska (Kancelaria ETPC)
– Łucja Miara (Komitet Ministrów Rady Europy)
– Monika Zacny (Kancelaria ETPC)

Zespół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka współtworzyli:
– dr Adam Bodnar
– Maciej Bernatt
– Łukasz Bojarski
– Dominika Bychawska-Siniarska
– Maria Ejchart
– dr Anna Śledzińska-Simon
Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji był natomiast Michał Jagielski.

16 września 2010 r. odbędzie się w Warszawie seminarium podsumowujące projekt oraz zjazd wszystkich absolwentów. Jego problematyka będzie ściśle związana z tematyką szkoleń i pozwoli na wymianę doświadczeń dotyczących pracy z Konwencją wśród świeżo przeszkolonych prawników. Ponieważ osoby zainteresowane wniesieniem skargi do Trybunału mają często problemy ze znalezieniem pełnomocnika chcącego reprezentować ich interesy w postępowaniu przed międzynarodowym organem wymiaru sprawiedliwości konferencja będzie także okazją do wskazania, że radcowie prawni dysponują wystarczającymi kompetencjami oraz wiedzą, aby skutecznie reprezentować skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi