AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rekomendacje Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej ONZ w zakresie efektywnego zwalczanie rasizmu i dyskryminacji

Komitet ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej ONZ wydał rekomendacje dla polskich władz w zakresie efektywnego zwalczania rasizmu i dyskryminacji. Wśród nich znalazły się między innymi rekomendacje dotyczące:

– mowy nienawiści – w tym podjęcia zdecydowanych działań zwalczających rozprzestrzenianie się mowy nienawiści i szkodliwych stereotypów w mediach i Internecie, w tym przez zwalczanie stron internetowych szerzących takie treści, zwłaszcza w kontekście kampanii wyborczej;

– przestępstw z nienawiści – w szczególności ich skuteczniejszego ścigania i przeprowadzania niezależnych badań pokazujących skalę niezgłaszanych przestępstw. Komitet poprosił też o szczegółowe informacje na temat postepowań dotyczących przestępstw z nienawiści, w tym mowy nienawiści, popełnionych przez osoby publiczne i polityków;

– sytuacji uchodźców – w tym zapewnienia możliwości złożenia i odpowiedniego rozpatrzenia wniosków o przyznanie ochrony w Polsce oraz zaprzestanie detencji dzieci i rodzin z dziećmi;

 sytuacji Romów – zwłaszcza zwalczania ubóstwa i bezrobocia wśród członków tej grupy;

– Krajowego Planu na Rzecz Równego Traktowania – polecając opracowanie nowego Planu i upublicznienie ewaluacji poprzedniego;

– Rady ds. Zwalczania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji – zalecając przywrócenie Rady lub powołanie ciała o podobnym charakterze.

Od 1968 roku Polska jest stroną Międzynarodowej Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, zobowiązującej m.in. do przedstawienia sprawozdania z wykonania postanowień zawartych w Konwencji raz na cztery lata. Sprawozdania rządowe są konfrontowane i uzupełniane przez informacje dostarczane przez organizacje pozarządowe (są to tzw. shadow reports). Dialog na temat wykonania konwencji pomiędzy przedstawicielami rządu a członkami Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej kończy się wydaniem przez Komitet tzw. Concluding Observations – uwag i rekomendacji odnośnie przestrzegania zobowiązań wynikających z Konwencji.

Do pobrania:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi