AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie w sprawie zakazu zgromadzeń

HFPC przedstawiła stanowisko  w sprawie z zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącego utrzymania w mocy decyzji Prezydenta Miasta Lublina o zakazie organizacji zgromadzeń, w tym Marszu Równości. Ponadto Sąd Apelacyjny dopuścił HFPC do udziału w sprawie.

Zakaz organizacji Marszu Równości w Lublinie

13 września 2018 r. do Urzędu Miasta w Lublinie wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu zaplanowanym na 13 października (Marsz Równości). Decyzją z dnia 9 października 2018 r. prezydent miasta zakazał jednak organizacji zgromadzenia.

Postanowienie sądu okręgowego

Organizator odwołał się od decyzji 10 października 2018 r – wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, argumentując, że organ nie wykazał należycie, że zachodzą przesłanki uzasadniające zakazanie zgromadzenia. Swój udział w sprawie zgłosiła także HFPC.

Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł o nieuwzględnieniu odwołania organizatora. W uzasadnieniu wskazał m.in., że planowane zgromadzenie miałoby się odbyć w relatywnie niewielkiej odległości od planowanej kontrdemonstracji. Spotkanie się obu zgromadzeń w jednym dniu i w zbliżonym czasie mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, jak i mieniu w znacznych rozmiarach.

Sąd nie dopuścił HFPC do udziału w sprawie argumentując, że nie wykazała ona interesu prawnego w przystąpieniu do postępowania, a uczestnikami postępowania w sprawie odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia są wyłącznie wnoszący odwołanie oraz organ gminy.

Zdaniem HFPC zaskarżona decyzja oraz postanowienie sądu okręgowego są wadliwe. Organ nie wykazał bowiem, że w przedmiotowej sprawie zaszła jakakolwiek przesłanka uzasadniająca wydanie rozstrzygnięcia zakazującego organizacji zgromadzenia. Szczegółową argumentację HFPC przedstawiła w stanowisku.

Dyskryminacyjny charakter zakazu zgromadzenia

W ocenie HFPC, choć w uzasadnieniu decyzji Prezydenta oraz postanowienia Sądu Okręgowego posłużono się argumentami mającymi wykazać, że wydanie zakazu organizacji zgromadzenia jest konieczne ze względów obiektywnych, to w istocie doprowadziło ono do przynajmniej pośredniej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wyrok ETPC w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, w którym ETPC uznał, że doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji w korzystaniu z wolności zgromadzeń. Sprawa dotyczyła zakazania przez Prezydenta Warszawy Parady Równości, która miała odbyć się w Warszawie w czerwcu 2005 r. Decyzja zakazująca zgromadzenia oparta była m.in. na okolicznościach dotyczących względów bezpieczeństwa. Przed ETPC skarżących reprezentował prof. Zbigniew Hołda, członek zarządu HFPC.

Pismo w sprawie przystąpienia HFPC do postępowania przed Sądem Apelacyjnym jest dostępne tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi