AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Seminarium „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk równościowych” (druga edycja 2-3 lutego 2012)

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, zajmujących się problematyką dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie narodowe i etniczne oraz religię, na seminarium pt. „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk równościowych”.
Celem seminarium jest przedstawienie i doskonalenie pozaprawnych instrumentów oraz metod działań, jakie podejmują organizacje społeczne na rzecz wdrażania polityk na rzecz równego traktowania. Podczas seminarium omawiane będą takie metody pracy jak: (1) budowanie partnerstw, (2) rzecznictwo na rzecz grup narażonych na dyskryminację, (3) strategiczne planowanie działań, (4) tworzenie kodeksów postępowań (ang. Codes of Conduct) jako sposób wprowadzania antydyskryminacyjnych standardów w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych.

Seminarium odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2012 roku w Warszawie w Hotelu Gromada Dom Chłopa. Udział w nim jest bezpłatny. Istnieje możliwość zakwaterowania dla uczestników spoza Warszawy oraz zwrotu kosztów dojazdu środkami transportu publicznego na podstawie przekazanych biletów. Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc na seminarium, będziemy dokonywać wyboru uczestników w taki sposób, aby zapewnić różnorodność reprezentowanych organizacji pod względem ich profilu oraz położenia geograficznego.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres emailowy: a.mikulska@hfhrpol.waw.pl, do dnia 20 stycznia 2012.

Seminarium to jest organizowane w ramach projektu „Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego” prowadzonego w 32 krajach europejskich, dzięki finansowaniu z Programu Wspólnoty na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS. Projekt jest realizowany przez Human European Consultancy, Migration Policy Group oraz krajowych partnerów, którym w Polsce jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest tutaj.
Program seminarium dostępny jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi