AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Seminarium nt. wymiaru sprawiedliwości a praw dziecka

W siedzibie kancelarii Clifford Chance odbyła się w dniu 24 czerwca 2014 r. debata poświęcona sytuacji dziecka w wymiarze sprawiedliwości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele adwokatury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych oraz nauki.

Na początek głos zabrał dr Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wyniki badań aktowych dotyczących rzetelności postępowania w sprawach nieletnich. Z przedstawionych przez niego wniosków wyłania się obraz postępowania, które w dużej mierze oparte jest na ustaleniach dokonanych przez Policję. Rola sądu sprowadza się zazwyczaj do ponownego przesłuchania nieletniego i zasięgnięcia o nim wywiadu kuratorskiego. Samo postępowanie toczy się zaś najczęściej przy nikłym udziale obrońcy nieletniego.

Na podobne wnioski zwrócili uwagę Katarzyna Wiśniewska i Marcin Wolny, którzy od ponad roku prowadzą badania monitoringowe w placówkach dla nieletnich. Również w ocenie nieletnich, z którymi rozmawiają podczas wizytacji, obrońcy zachowują najczęściej bierną rolę. Praktycznie nie zdarza się też, aby odwiedzali nieletnich w samych ośrodkach.  

Reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości sędzia Monika Kruczek pokrótce omówiła założenia najbliższych prac legislacyjnych dotyczących postępowania w sprawach nieletnich. W chwili obecnej projektowana nowelizacja ma dotyczyć przede wszystkim stopniowych zmian w postępowaniu wykonawczym prowadzonym na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W Ministerstwie nie toczą się natomiast prace nad nowym u.p.n.

Następnie głos zabrały Joanna Smętek oraz Małgorzata Szuleka, które od kilkunastu miesięcy prowadzą dla Agencji Praw Podstawowych UE badania nad wymiarem sprawiedliwości przyjaznym dzieciom. W ich ocenie konieczne jest wprowadzenie szkoleń dla profesjonalistów uczulających ich, jak postępować z dziećmi występującymi przed sądem. Mocno opowiedziały się także, za jak najszerszym wykorzystaniem instytucji wysłuchania dziecka.

Spotkanie podsumowała Barbara Grabowska, koordynator działającego w ramach HFPC programu „Monitoring procesu legislacyjnego”, która zwróciła uwagę na resortowość działań dotyczących dzieci. W jej ocenie tematyka ta, podzielona pomiędzy poszczególne Ministerstwa, nie otrzymuje należytej atencji. Zasugerowała, że może potrzebne jest powołanie pełnomocnika rządu ds. praw dzieci.

Spotkanie odbyło się w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu „Dzieci Pozbawione Wolności”.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi