AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Senat pracuje nad przepisami dotyczącymi wznawiania postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych

Senacka Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji przyjęła propozycję wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zmiany zasad wznawiania postępowań dyscyplinarnych w Policji i innych służbach mundurowych.

Przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu projekt ustawy uwzględnia postulaty przedstawione w petycjach złożonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz byłego policjanta usuniętego ze służby po tym, jak został niezasadnie oskarżony o popełnienie przestępstwa.

Uniewinniony policjant

HFPC od wielu lat zaangażowana jest w problemy związane z brakiem możliwości wznawiania postępowań dyscyplinarnych zakończonych niesłusznym wydaleniem funkcjonariuszy ze służby. W tym zakresie, w ramach Programu Spraw Precedensowych, prowadzona była m.in. sprawa policjanta zwolnionego dyscyplinarnie po tym, jak w 2001 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Po 10 latach mężczyzna został całkowicie uniewinniony przez sąd, co nie umożliwiło mu jednak powrotu do pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o Policji wznowienie i uchylenie orzeczenia dyscyplinarnego nie jest możliwe po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się.

W czerwcu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie ograniczenie nie narusza Konstytucji. W grudniu ubiegłego roku HFPC pomogła jednak wnieść wydalonemu policjantowi skargę do ETPC.

Termin wznowienia postępowania dyscyplinarnego

Problem ze zbyt krótkim terminem na wznowienie postępowania dyscyplinarnego nie dotyczy wyłącznie policjantów. Podobne regulacje występują także na gruncie ustaw regulujących status funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a np. w przypadku ABW termin na wznowienie postępowania dyscyplinarnego jest jeszcze krótszy i wynosi 3 lata.

W związku z negatywnymi skutkami, do jakich prowadzą tego rodzaju ograniczenia możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego i uchylenia niesłusznie orzeczonych sankcji, HFPC oraz były policjant zwrócili się do senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji omawianych przepisów. W swojej petycji Fundacja wskazała, że należy znieść wszelkie ograniczenia terminowe dopuszczalności wznawiania postępowań dyscyplinarnych na korzyść funkcjonariuszy poszczególnych służb, gdyż nie mają one żadnego uzasadnienia w świetle Konstytucji.

Szansa na zmianę przepisów

Projekt opracowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu i przyjęty przez Komisję uwzględnia tę propozycję. Dodatkowo reguluje on zasady przywracania do służby uniewinnionych funkcjonariuszy.

Obecnie projekt ustawy zostanie przekazany Marszałkowi Senatu, który formalnie nada mu bieg. Po przeprowadzeniu trzech czytań, Senat może postanowić o wystąpieniu do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą. W takim przypadku zostanie wszczęte i przeprowadzone postępowanie legislacyjne na ogólnych zasadach.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi