AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Ślubu na razie nie będzie

W poniedziałek (20 czerwca 2011 roku) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Południe odbyła się rozprawa w sprawie Pani Katarzyny Barszczewskiej i Pana Andrzeja Dudy. Sprawa dotyczy narzeczonych, którym Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odmówił możliwości wstąpienia w związek małżeński, podejrzewając u K. Barszczewskiej chorobę psychiczną i skierował sprawę do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Południe.

Wczoraj, pełnomocnik USC podtrzymał dotychczasowe stanowisko, powołując się na art. 12 kodeksu rodzinnego, który wyklucza możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Pełnomocnik USC nie uznał za uprawnione argumenty adw. Tomasza Lustyka, pełnomocnika K. Barszczewskiej, że wskazany przepis nie ma zastosowania w sprawie, gdyż niepełnosprawność jego Klientki nie ma charakteru umysłowego, a jedynie fizyczny.

Prowadząca rozprawę sędzia Ewa Jaszewska zgodziła się ze stanowiskiem prezentowanym przez pełnomocnika USC, że wątpliwości Kierownika USC dotyczące możliwości wstąpienia przez K. Barszczewską w związek małżeński mogły być uzasadnione, a zatem, że doszło do skierowania sprawy do sądu w celu uzyskania rozstrzygnięcia. Sąd nie przyjął argumentu, że niepełnosprawność Pani Katarzyny Barszczewskiej ma charakter czysto fizyczny i zdecydował się na powołanie biegłego psychiatry, wyznaczając mu 30-dniowy termin na sporządzenie opinii dotyczącej zdrowia psychicznego K. Barszczewskiej.

Podczas rozprawy przesłuchane zostały strony oraz dwoje świadków, który zaświadczyli, że K. Barszczewska i A. Duda pozostają w bliskim związku emocjonalnym. Sąd zadeklarował, że zamierza bardzo dokładnie przyjrzeć się sprawie i w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zażądał także przedstawienia dodatkowo informacji o tym, czy narzeczeni są osobami ubezwłasnowolnionymi.

W sprawie udział wzięła także przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich, która zaznaczyła, że postępowanie dotyczy fundamentalnego prawa człowieka do założenia rodziny i poprosiła o to, aby spór pomiędzy stronami został rozstrzygnięty niezwłocznie.
Rozprawa została odroczona bezterminowo. Sąd zadeklarował równocześnie, że będzie dążył do jak najszybszego rozstrzygnięcia i dbał o zachowanie terminu przez biegłego psychiatrę.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu Artykuł 32.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi