AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

SN podjął uchwałę w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym

Sąd Najwyższy podjął dzisiaj uchwałę w sprawie interpretacji art. 691 k.c. Zdaniem SN osobą pozostającą “faktycznie we wspólnym pożyciu” jest osoba, którą ze zmarłym najemcą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, nawet jeśli jest to osoba tej samej płci. 

Problem z interpretacją art. 691 k.c. pojawił się w sprawie XY, któremu odmówiono wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym. Artykuł 691 stanowi, że w razie śmierci najemcy lokalu w stosunek najmu wstępuje m.in. „osoba, która  pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą” ( §1) pod warunkiem, że stale zamieszkiwała z najemcą w tym lokalu do jego śmierci. XY pozostawał w homoseksualnym związku przez niemal 9 lat, jednak Naczelniczka Wydziału Zasobów Lokalowych dla dzielnicy Mokotów rozpatrzyła negatywnie jego prośbę o zawarcie umowy najmu. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który oddalił powództwo. Rozpoznając apelacje wniesione przez HFPC i pełnomocniczkę XY, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się na zadanie pytania prawnego Sądowi Najwyższemu.

W sprawie chodziło o rozstrzygnięcie, czy sformułowanie „osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu” zawarte w art. 691 k.c. obejmuje także osoby pozostające w związkach homoseksualnych. HFPC w apelacji podniosła, że termin ten znajduje zastosowanie również do osób pozostających w związkach z osobami tej samej płci. Fundacja przywołała orzeczenie w sprawie Kozak przeciwko Polsce (nr skargi 13102/02), w którym ETPC stwierdził, że blankietowe wyłączenie partnerów homoseksualnych z możliwości wstąpienia w stosunek najmu jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i narusza konwencyjny zakaz dyskryminacji (art. 14 w związku z art. 8 EKPC).

„Fundacja była zaangażowana w tę sprawę od samego początku. Uważaliśmy, że w obecnym stanie prawnym, również biorąc pod uwagę orzecznictwo ETPC, nie powinno budzić wątpliwości, że nie można różnicować sytuacji prawnej osób pozostających w faktycznym pożyciu hetero- i homoseksualnym” – powiedziała dr Dorota Pudzianowska, koordynatorka Programu „Artykuł 32″ HFPC.

Sprawa objęta jest Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32″ HFPC. W postępowaniu przed SN Fundację reprezentował adw. Filip Wejman.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi