AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Spotkanie implementacyjne Wymiaru Ludzkiego OBWE, Sesja robocza nr 4: Rządy prawa

W dokumencie organizacje przedstawiły pozytywne zmiany w zakresie przeciwdziałania torturom i nieludzkiemu traktowaniu w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Wskazano jednak również na  problemy, które wciąż pozostały nierozwiązanie, m.in. w zakresie bezkarności osób odpowiedzialnych za stosowanie tortur oraz w zakresie prowadzenia niezależnych i bezstronnych inspekcji wszystkich miejsc pozbawienia wolności.

Organizacje pozarządowe wskazały najpilniejsze działania do podjęcia w regionie Azji Centralnej w celu likwidacji stosowania tortur i zapewnienia lepszej koordynacji działań.

Wspólne rekomendacje kierowane do władz Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu wskazywały jako najważniejsze problemy do rozwiązania: zapewnienie szybkiej reakcji na wszystkie skargi dotyczące stosowania tortur przez prowadzenie rzetelnych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń, karanie sprawców i zapewnienie adekwatnego zadośćuczynienia. Ponadto podniesiono kwestię gwarancji prawnych dla osób pozbawionych wolności, takich jak dostęp do pomocy prawnej z wyboru od momentu aresztowania, niezwłoczne rejestrowanie w policyjnej bazie danych osób aresztowanych, gwarancje, że każda osoba przybywająca do aresztu przejdzie rutynowe badania medyczne oraz zagwarantowanie, że przesłuchanie odbędzie się nie później niż 48 godzin po zatrzymaniu i że sędziowie zbadają podstawy i legalność pozbawienia wolności oraz sposób traktowania zatrzymanego w areszcie.

Zalecono także wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie zwiększenia liczby wykwalifikowanego personelu medycznego w aresztach i utworzenia niezależnego ciała z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach o stosowanie tortur. Wniosek zawiera także apel o zwiększenie ochrony wobec obrońców praw człowieka przed represjami związanymi z ich działalnością przeciwko stosowaniu tortur.

Organizacje pozarządowe przygotowały również rekomendacje skierowane do poszczególnych państw członkowskich OBWE z regionu Azji Centralnej. W szczególności podkreślono, że władze Kirgistanu powinny zagwarantować pełną niezależność finansową i osobistą Krajowego Mechanizmu Prewencyjnego. Władze Kazachstanu powinny dopuścić monitorowanie przez KMP wszystkich miejsc pozbawienia wolności. Rekomendacje dla Tadżykistanu zawierają uwagi dotyczące przeprowadzania szybkich i niezależnych inspekcji aresztów śledczych i zakładów karnych. Podkreślono również konieczność ratyfikacji Protokołu Dodatkowego do Konwencji Przeciwko Torturom ONZ.

Wystąpienie dostępne jest tutaj.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi