AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Sprawa drukarza z Łodzi wraca na wokandę. HFPC chce, żeby zajął się nią unijny Trybunał Sprawiedliwości

♦ 30 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi zajmie się wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania roll up’u dla organizacji LGBT.

♦ Prokuratura wniosła o uchylenie wyroku skazującego pracownika drukarni.

♦ HFPC złożyła w sprawie opinię przyjaciela sądu, w której wskazuje na potrzebę zwrócenia się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE. Organizację, której odmówiono wydrukowania materiałów reprezentują prawnicy z ramienia Kampanii Przeciw Homofobii.

♦ 30 grudnia 2019 r.  Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym uchylił orzeczenie, na podstawie którego uznano za winnego drukarza z Łodzi. Kampania Przeciw Homofobii zapowiada złożenie apelacji do Sądu Najwyższego.

Wniosek prokuratury o wznowienie postępowania złożono w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2019 r., w którym za niekonstytucyjny uznano przepis, będący podstawą ukarania pracownika drukarni.

Odmowa wykonania usługi ze względu na przekonania religijne

Sprawa dotyczy odmowy wydrukowania roll up’u dla Fundacji działającej na rzecz osób LGBT. W 2015 r. drukarz odmówił wykonania usługi ze względu na swoje przekonania religijne. W 2017 r. został uznany za winnego popełnienia wykroczenia polegającego na odmowie spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny. Prawidłowość wyroku potwierdził Sąd Okręgowy oraz Sąd Najwyższy w 2018 r.

Zgodnie z procedurą, w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu, istnieje możliwość wznowienia postępowania, jeśli dana osoba została na podstawie tego przepisu skazana. Jednak HFPC w przedstawionej Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi opinii przyjaciela sądu wskazała, że istnieją poważne wątpliwości co do skuteczności prawnej wyroku TK z czerwca 2019 r.

Zdaniem HFPC dzieje się tak, ponieważ:

– w składzie TK wydającym ten wyrok zasiadała osoba nieuprawniona do orzekania – pan Mariusz Muszyński – wybrany na miejsce wcześniej prawidłowo obsadzone;

– istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości wyznaczania składów orzekających w TK;

– wybór prezesa TK budzi wątpliwości.

HFPC: w tej sprawie należy zadać pytanie prejudycjalne do TSUE

Fundacja wskazała sądowi na potrzebę zwrócenia się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytania dotyczą tego, czy w związku z unijną zasadą praworządności, skutecznej ochrony sądowej praw oraz zasadą ogólną niedyskryminacji, sąd jest uprawniony do nieuwzględnienia wniosku o wznowienie i pominięcia skutków prawnych wyroku TK ze względu na nieprawidłowości dotyczące tego organu. W swojej opinii HFPC wskazuje, że wyrok TK poważnie osłabił ochronę przed aktami dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług dla przedstawicieli grup mniejszościowych.

„W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o wznowienie postepowania, nieprawidłowości dotyczące wyroku TK przeniosłyby się w sposób faktyczny do postępowania przed Sądem Apelacyjnym – wyjaśnia adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Skutkiem zastosowania w konkretnej sprawie wadliwego wyroku TK, byłoby naruszenie wartości i zasad wynikających z prawa UE” – dodaje prawnik.

Prawnicy Kampanii Przeciw Homofobii, reprezentujący organizację, która zamówiła roll-up, poparli argumentację zawartą w opinii HFPC, a w konsekwencji wnieśli o oddalenie wniosku o wznowienie postępowania.

Sąd uchyla orzeczenie w sprawie drukarza. KPH zapowiada apelację do Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 30 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny uchylił orzeczenie na podstawie którego uznano za winnego drukarza z Łodzi, który odmówił wydruku plakatu . W sprawę zaangażowani byli prawnicy z Kampanii Przeciw Homofobii jako pełnomocnicy strony pokrzywdzonej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu.

W opinii przyjaciela sądu przedstawionej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wskazywaliśmy, że w sprawie istotne znaczenie ma prawo unijne, którego jednym z filarów jest zakaz dyskryminacji i poszanowanie równości. Wyrok TK z czerwca 2019 r. poważnie osłabił ochronę przed aktami dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług. Mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy pochyli się nad potrzebą zapewnienia ochrony praw wynikających z dorobku UE i ponownie oceni skuteczność prawną wyroków TK wydawanych z udziałem osób, które w sposób nieuprawniony zasiadają w jego składzie – mówi adwokat Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Kalendarium

⇒ maj 2015 r. – pracownik drukarni odmówił wydruku roll up’u.

⇒ 31 marca 2017 r. – wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznający drukarza winnym popełniania wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń (odmowa wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny).

⇒ 26 maja 2017 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, którym utrzymano w mocy rozstrzygnięcie I instancji.

⇒ 14 czerwca 2018 r. – Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego od wyroku SO w Łodzi (SN potwierdza prawidłowość wyroku).

⇒ 26 czerwca 2019 r. – Trybunał Konstytucyjny na skutek wniosku Prokuratora Generalnego uznaje niezgodność z Konstytucją RP przepisu Kodeksu wykroczeń, który stał się podstawą wyroku w sprawie drukarza (sygn. akt K 16/17).

⇒ 7 sierpnia 2019 r. – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łodzi składa wniosek o wznowienie postępowania ws. drukarza.

⇒ 30 grudnia 2019 r. – Sąd Apelacyjny postanawia uchylić orzeczenie o uznaniu winnym drukarza z Łodzi.

 

Do pobrania:


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi