AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Tajemnica skarbowa jest zawsze konkretna

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił w dzisiejszym wyroku skargę kasacyjną Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na odmowę udostępnienia dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na ok 2013”.

HFPC wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.”. Z doniesień medialnych wynikało, że dokument ten miał wprowadzać minimalny próg skuteczności” kontroli skarbowych, ustanowiony na poziomie 71%. Oznacza to, że taki właśnie procent kontroli ma kończyć się wykryciem nieprawidłowości. Kolejno Minister Finansów, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówiły dostępu do tego dokumentu.

WSA odmawiając HFPC udostępnienia dokumentu stwierdził, że w świetle prawa istnieją dwa rodzaje tajemnicy skarbowej. Tajemnicę skarbową mogą stanowić wszystkie informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej. Innymi słowy chronione z jej mocy miałyby być wszystkie informacje będące w dyspozycji organu kontroli skarbowej, niezależnie od tego przez kogo i w jakich okolicznościach zostały wytworzone.

HFPC wniosła skargę kasacyjną w tym sporze. W skardze do NSA HFPC zarzucała naruszenie konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. W dzisiejszym wyroku NSA stwierdził, że z brzmienia art. 34 ustawy o kontroli skarbowej jasno wynika, że jedynie informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową, a zatem nie może jej stanowić dokument programowy określający działalność organów skarbowych, którego żądała HFPC.

NSA stwierdził zatem, że w polskim porządku prawnym mamy do czynienia z jednym reżimem tajemnicy skarbowej, którym objęte są tylko te informacje, które mogłyby ujawnić indywidualne dane podatników o czym stanowi art. 293 Ordynacji podatkowej definiujący pojęcie tajemnicy skarbowej do którego odwołuje się ustawa o kontroli skarbowej.

Sprawa była prowadzona w ramach programu „Klinika Prawa człowieka a podatki”. HFPC przed NSA reprezentował mec. Artur Pietryka.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi