AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Ugoda przed ETPC ws. sądowego zakazu prowadzenia działalności związkowej

♦ Rząd zawarł ugodę ze związkiem zawodowym w postępowaniu przed ETPC.

♦ Sprawa dotyczyła zakazania przez sąd działalności związkowej aż do zakończenia procesu spółki ze związkiem.

♦ ETPC zaakceptował ugodę stron. Polska ma zapłacić związkowcom 12 000 euro.

Działania OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

Sprawa dotyczyła Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” założonego przez pracowników firmy Aelia Polska Sp. z o.o., prowadzącej ogólnokrajową sieć sklepów na lotniskach. Związek organizował pikiety oraz rozpowszechniał materiały informujące o nadużyciach, których w ocenie pracowników dopuszczał się pracodawca.

 

Związkowcy rozprowadzali m.in. ulotkę opisującą, jak pracownicy sklepów Aelii musieli stać 10‑12 godzin dziennie, ich grafiki pracy były zmieniane w ostatniej chwili, nie mieli zapewnionej odzieży roboczej, byli lekceważeni. „Voucher etycznego konsumenta” zawierał też informację, że kiedy pracownicy zaczęli działać w związku zawodowym, ich lider został zwolniony z pracy. Ulotka zachęcała klientów Aelii do wyrażenia dezaprobaty dla nieetycznego postępowania firmy i poparcia dla wolności zgromadzeń pracowników.

Sąd zakazuje działalności związkowej

W 2014 roku spółka Aelia skierowała przeciwko związkowi zawodowemu pozew o ochronę dóbr osobistych, zarzucając, że związkowcy swoimi działaniami naruszyli dobre imię firmy. Spółka zażądała również udzielenia zabezpieczenia na czas trwania sporu.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu przychylił się do wniosku spółki i zakazał związkowi zawodowemu na rok – czyli maksymalny ustawowy termin – publikowania jakichkolwiek materiałów dotyczących zarzutów wykorzystywania, represji oraz zastraszania pracowników z powodu ich działalności w związku. Sąd zakazał również  „na czas niezbędny do rozstrzygnięcia istoty sprawy” rozpowszechniania „Vouchera etycznego konsumenta” oraz biuletynu związkowego. Na taki sam okres sąd zabronił organizowania związkowi zawodowemu pikiet związanych z podnoszonymi zarzutami, a także używania znaku towarowego firmy.

Skarga i ugoda przed ETPC

Związek zawodowy w skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarzucił, że zakazanie jego działalności skierowanej przeciwko firmie Aelia stanowiło bezprawną i nieuzasadnioną ingerencję w wolność słowa (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) i wolność stowarzyszania się i tworzenia związków zawodowych (art. 11 Konwencji).

 

W szczególności związek zawodowy podkreślił, że zakaz dystrybucji ulotek i organizowania pikiet przez sąd był niezgodny z prawem, ponieważ miał obowiązywać przez czas nieokreślony, zamiast maksymalnie rok, jak określa ustawa. Ponadto zdaniem związku zakres zakazu działalności był nieproporcjonalnie szeroki.

 

Od momentu zakomunikowania sprawy polskiemu rządowi w listopadzie 2020 roku trwały rozmowy, które zakończyły się ugodą. Rząd wypłaci związkowi zawodowemu 12 000 euro jako odszkodowanie i na pokrycie innych kosztów procesu.

 

W postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza” na prośbę HFPC reprezentował pro bono adw. dr Adam Ploszka z Kancelarii Pietrzak Sidor i Wspólnicy.

 

Zobacz powiązane:

Więcej informacji o sprawie – Komunikacja sprawy rządowi polskiemu

Decyzja Trybunału


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi