AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Uwagi do wykonania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła uwagi do projektu pierwszego sprawozdania z wykonania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. W wystąpieniu HFPC zwróciła uwagę na istniejące problemy z respektowaniem wynikających z Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami.

Zdaniem HFPC sprawozdanie ma charakter ogólnikowy i w znacznej mierze poprzestaje na przedstawieniu regulacji prawnych, bez wskazywania konkretnych działań. W uwagach zaznaczono, iż przepisy tzw. ustawy równościowej nie zapewniają pełnej ochrony osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją w zakresie dostępu do zabezpieczenia społecznego, usług, opieki zdrowotnej i kształcenia. Ponadto HFPC podkreśliła, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają zagwarantowanej możliwości pełnego korzystania z praw politycznych – głosowania oraz kandydowania wyborach. Jednocześnie HFPC zwróciła uwagę na kwestię niedostatecznej sądowej kontroli nad przebywaniem osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej.

HFPC wskazała również na interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich, w których sygnalizowane były m.in. problemy z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. RPO odnosił się również do konieczności zapewnienia równego dostępu do informacji przekazywanych za pomocą telewizji i Internetu.

„Także w swoich wystąpieniach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na nieprzestrzeganie uprawnień osób z niepełnosprawnościami przyznanych na gruncie Konwencji” – mówi dr Dorota Pudzianowska, Koordynatorka Programu Artykuł 32 HFPC.

W uwagach przywołane zostały interwencje HFPC m.in. w sprawie niedostosowania bankomatów do potrzeb osób niewidomych oraz braku dostosowania przebiegu egzaminów prawniczych dla osób z niepełnosprawnościami.

Polska zobowiązana jest złożyć ostateczne sprawozdanie z wykonania Konwencji do września 2014  roku.

Uwagi HFPC dostępne są tutaj.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi