AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Uwagi HFPC do projektu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w „dodatkowych otwartych konsultacjach projektu nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego”, ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  HFPC  przedstawiła swoje uwagi.

Zdaniem HFPC obowiązujący stan prawny dotyczący retencji danych telekomunikacyjnych wymaga pilnej interwencji ze strony ustawodawcy. Obecny stan prawny nie zapewnia odpowiednich gwarancji przed arbitralnym wkraczaniem organów administracji w obszar takich wolności jak prawo do prywatności, ochrona autonomii informacyjnej jednostki oraz swoboda komunikowania się.

Projekt nowelizacji przewiduje skrócenie terminu retencji danych z 24 miesięcy do 12 miesięcy. W uzasadnieniu do tej zmiany powołano się na „analizy wykorzystania danych z retencji”, nie podano jednak, o jakie analizy chodzi, ani jakie jest źródło przywoływanych badań. Proponuje się ponadto ograniczenie wykorzystywania retencji jedynie na potrzeby procesów karnych, tak aby nie można było sięgać po dane telekomunikacyjne np. w sprawach rozwodowych.

Zdaniem HFPC zmiany te nie są jednak wystarczające. Dalszej rewizji wymaga chociażby krąg podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. HFPC postuluje, aby taka zmiana była poprzedzona kompleksowymi badaniami i ekspertyzami, które powinny być publicznie dostępne.

HFPC postuluje również ograniczenie wykorzystania retencji do najpoważniejszych przestępstw. „Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie zamkniętego katalogu poważnych przestępstw, osobno dla każdego podmiotu uprawnionego” – czytamy w wystąpieniu.

Ponadto, zdaniem HFPC, koniecznym jest ustanowienie zewnętrznej kontroli nad udostępnieniem i wykorzystaniem danych podlegających retencji. HFPC postuluje także wprowadzenie bezwzględnego obowiązku niszczenia danych przez podmioty uprawnione w sytuacji, gdy te dane stały się nieprzydatne dla realizacji celu uzasadniającego ich pozyskanie.

 


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi