AA
A
zapisz się do newslettera: 
Podejmij Działanie

Uwagi HFPC do projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z Izbą Wydawców Prasy złożyły uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4434).

W uwagach wskazujemy na nieprecyzyjność regulacji (zwłaszcza dodanego w ostatniej chwili art. 5 a projektu), która może prowadzić do znaczącego ograniczenia – także prasy – w dostępie do informacji istotnych z punktu widzenia interesu społecznego.

Dostęp do „informacji dotyczących opinii, analiz, stanowisk sporządzonych w procesie prywatyzacji i komercjalizacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych, a ponadto dostęp do opinii, instrukcji i analiz sporządzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa na potrzeby postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz instrukcji negocjacyjnych przy zawieraniu umów międzynarodowych” będzie możliwy dopiero po zakończeniu postępowań czy negocjacji.

Nasze zastrzeżenia budzi również wykreślenie z ustawy art. 22 umożliwiającego odwołanie na drodze cywilnej. Rzeczywiście w praktyce istnienie drogi odwoławczej cywilnej i administracyjnej prowadziło niekiedy do niejasności. Niemniej jednak, przepis art. 22 wprowadzał możliwość weryfikacji przez sądy powszechne prawidłowości niektórych rozstrzygnięć w tej materii dokonanych przez sądy administracyjne. W momencie uchylenia art. 22 zniknie możliwość dokonywania tego typu weryfikacji.

W stanowisku odnieśliśmy się również do braku precyzji w zakresie sformułowania rozdziału 22 a wprowadzającego do ustawy możliwość ponownego wykorzystania informacji publicznej. Nasze zaniepokojenie budzi w szczególności brak precyzji tworzonych norm, wynikający prawdopodobnie z pośpiechu legislacyjnego towarzyszącego przygotowaniu projektu

Zobacz pełną treść naszych uwag: pismo do Marszałka Sejmu, pismo do Przewodniczącego sejmowej podkomisji nadzwyczajnej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Przejdź do paska narzędzi